Główne założenia

 1. Instalacja robota do rozpakowywania tytoniu z kartonów i dostarczania rozpakowanego tytoniu do dwóch linii
 2. Rodzaje kartonów:
  • kartony o rozmiarze 1100x700x730 mm i masie 180-220 kg
  • półkartony o rozmiarze 1100x700x380 mm i masie 90-110 kg
 3. Produkt wejściowy zasilający linie.
  Stos kartonów zawierający 3 lub więcej kartonów stojących w osobnym słupku (bez europalety).
 4. Szczegóły projektu
  • automatyczna linia z jednym robotem do podnoszenia, przemieszczania, manipulowania kartonem z tytoniem, opróżniania zawartości kartonu, przemieszczania i składania pustego kartonu
  • proces składania pustych kartonów – przenośnik rolkowy na złożone na płasko kartony (selekcja dwóch typów kartonów: kartony dobre do ponownego użycia, kartony złe – do utylizacji);
  • kontrola poprawności sekwencji podanych kartonów.
  • elektroniczny zbiór danych i archiwizacja

Opis aplikacji

W linii został zastosowany robot M900iA o obciążeniu 600 kg. Robot jest wyposażony w głowicę manipulacyjną realizującą następujące operacje:

 • pobranie kartonu z przenośnika i przekazanie go do manipulatora,opróżniającego tytoń z kartonu,
 • zsunięcie kartonów (jedna połowa w drugą,
 • złożenie kartonu na płasko i umieszczenie go na jednej z dwóch palet,
 • pobranie pustej palety ze stosu palet i odstawianie na jeden z dwóch przenośników, na których będą umieszczane złożone na płasko kartony.

Manipulator jest urządzeniem pomocniczym przystosowanym do współpracy z robotem (przekazanie kartonu z tytoniem i odbiór pustego kartonu) oraz z operatorem (eliminacja opasek i przekładek).

Zrobotyzowana linia pakowania paneli podłogowych

Zrobotyzowana linia pakowania paneli podłogowych

Zrobotyzowana linia pakowania i paletyzacji butelek

Zrobotyzowana linia pakowania i paletyzacji butelek

Zrobotyzowane stanowisko pakowania butelek w kartony

Zrobotyzowane stanowisko pakowania butelek w kartony