Zrobotyzowane linie pakowania wydajne i niezawodne.

Dobre pakowanie to pakowanie niezawodne. 
W Wikpolu wiemy to nie od dziś.

Doświadczenie zdobyte przez nas w ciągu 30 lat projektowania i wytwarzania zrobotyzowanych systemów pakujących zaowocowało tym, że nasze linie pracują bezawaryjnie.

Klienci, którzy nawiązują z nami współpracę, mają gwarancję uzyskania optmalnego rozwiązania pod względem funkcjonalnym, technicznym oraz osiąganej wydajności.  

Produkujemy zrobotyzowane linie pakowania zbiorczego.

Pudełka

Pudełka

Displaye

Butelki

Tacki

Torebki

Wentylowe

Kartony zbiorcze

Otwarte

Displaye

Big-bagi

Tacki

Pakujemy różne rodzaje produktów

produkty i koncentraty spożywcze, olej, napoje, woda mineralna, środki czystosci, wyroby chemiczne, panele, deski podłogowe, elementy ceramiczne, farby, pigmenty, surowce roślinne, surowce mineralne, materiały budowlane i wiele innych.

Pakowanie produktów konfekcjonowanych - pakowanie zbiorcze

Pakowanie zbiorcze to umieszczanie różnego rodzaju produktów konfekcjonowanych w najbardziej popularnych opakowaniach kartonowych: pudełkach, displayach lub tackach. Proces obejmuje również zamykanie kartonów oraz w przypadku opakowań otwartych, bezkalpowych – przykrywanie od góry.

Ta lista nie wyczerpuje jednak możliwości robotów, które równie sprawnie pakują produkty w skrzynki, kosze i pojemniki w różnych formatach. Linie zrobotyzowane skutecznie realizują także funkcję odwrotną – rozpakowywania.

Zrobotyzowane linie pakowania Wikpolu wykorzystywane są w wielu branżach. To oznacza, że zajmujemy się projektowaniem systemów dostosowanych do specyfiki różnych produktów i różnych warunków wytwarzania. W każdym przypadku naszym celem jest optymalizacja procesu pakowania, dzięki której nasz klient otrzymuje kluczowe korzyści: maksymalizowanie wydajności i efektywnosci oraz uzyskiwanie najwyższej jakości.

Linie pakowania Wikpolu

 • Wysokowydajne
 • Niezawodne
 • Precyzyjne
 • Elastyczne
 • Proste w obsłudze
 • Nowoczesne
 • Projektowane pod kątem potrzeb

Korzyści

 • Wysoka wydajność
 • Wzrost efektywności
 • Wysoka jakość 
 • Komunikacja z innymi systemami
Linie pakowania są wysokowydajne

Linie pakowania stosów płyt
akumulatorowych

60

płyt na minutę

Linia pakowania
paneli PCV

15

stosów na minutę

Linia pakowania worków z proszkiem

28

worków na minutę

Linia pakowania torebek papierowych z mąką

85

torebek na minutę

Zrobotyzowane linie pakowanie są elastyczne

Elastyczność systemów pakujących wytwarzanych przez Wikpol wynika z szerokich możliwości dostosowania zakresu realizowanych funkcji do potrzeb danego zakładu. W tym względzie nasi klienci mają do wyboru szereg opcji: od prostych gniazd z robotem pakującym po rozbudowane, inteligentne układy logistyczne. Mogą także korzystać z pełnej palety rozwiązań pośrednich. 

Nasze systemy sprawdzają się również przy produkcji krótkich serii i częstej zmianie pakowanego produktu. Elementy robocze maszyn są bowiem łatwo przezbrajalne lub przezbrajanie odbywa się automatycznie.

Linie pakujące Wikpolu współpracują ze wszystkimi rodzajami urządzeń oraz wymieniają informacje w ramach różnych systemów zarządzania produkcją. 

Z uwagi na wykorzystywane przez nas najnowsze oprogramowanie do modelowania pracy systemów w środowisku wirtualnym, fizyczne uruchomienie linii pakowania na terenia zakładu jest skrócone do niezbędnego minimum. W przypadku prostych urządzeń, takich jak case-packery, stosujemy rozwiązania plug-in.

Zrobotyzowane linie pakowania Wikpolu wyróżniają się znacznymi możliwościami rozbudowy oraz adaptacji do zmieniających się warunków wytwarzania.

W bieżącej eksploatacji elastyczność naszych linii pakujących polega na:

 • łatwej konfiguracji i parametryzacji urządzeń
 • szybkim przeprogramowywaniu
 • możliwości poszerzenia zakresu funkcjonalnego

 

Szeroki zakres funkcji dodatkowych

Nasze linie pakowania mogą wykonywać różne zadania dodatkowe:

 • nanoszenie etykiet jednostkowych i logistycznych
 • kontrola zgodności lub poprawności etykiet
 • kontrola masy lub kształtu produktu
 • detekcja metali
 • dyskryminacja sztuk poza tolerancją
 • banderolowanie i insertowanie
 • formowanie tacek, displayów i kartonów
 • zamykanie i kontrola poprawności zamknięcia opakowań
 • miksowanie różnych rodzajów produktów w opakowaniach zbiorczych
 • konfekcjonowanie zestawów
 • układanie produktów na paletach
 • nakładanie narożników, podkładek, przekładek i wieczek na palety
 • foliowania etykietowanie palet
 • inteligentny transport bliski

Linie pakowania są niezawodne

Niezawodność linii pakowania Wikpolu ma swoje źródło w kompleksowym podejściu do zagadnienia jakości i opiera się na:

 • dopracowanych, wielokrotnie testowanych i ergonomicznych projektach
 • precyzyjnym wykonaniu
 • najwyższej jakości materiałach i komponentach od renomowanych producentów 
 • procedurach prewencyjnych

Niezawodność robotów

Roboty przemysłowe, które stanowią główne jednostki linii pakujących, mają zasadniczy wpływ na niezawodność wytwarzanych przez nas systemów.

Konstrukcja robotów oparta jest na nowoczesnych rozwiązaniach wspomagających ich płynne i bezusterkowe działanie.

Przykładowo zintergrowany system kontroli pracy robotów pozwala zrezygnować z bieżących zabiegów serwisowych na rzecz konserwacji predyktywnej, która znacząco przedłuża żywotność maszyn
oraz praktycznie eliminuje ich awarie. W długim okresie prowadzi również do oszczędności materiałowych oraz redukcji emisji CO2.  

Z kolei specjalne prodcedury zapobiegawcze, w tym diagnostyka robotów w czasie rzeczywistym, przyczyniają się do ograniczenia liczby napraw oraz skrócenia czasu ich trwania.
Zdalny serwis

Analogiczne rozwiązania, mające na celu na zwiększenie niezawodności systemów, a tym samym ograniczenie kosztów związanych z przestojami i naprawami, stosowane są w pozostałych urządzeniach linii pakujących. Należy do nich między innymi moduł oprogramowania sterującego, który sygnalizuje nagłe zdarzenia w linii oraz przypomina o niezbędnych konserwacjach.  

Równie ważną rolę w przypadku niezawodności linii pakujących pełni zdalne dozorowanie ich dzialania, realizowane za pośrednictwem VPN w ramach serwisu zdalnego. Umożliwia ono wykonywanie czynności prewencyjnych i naprawczych, jak również zadań związanych z bieżącą obsługą linii, konfigurowaniem urządzeń, programowaniem ich pracy oraz rozwijaniem zakresu funkcji.

Spośród obszernego pakietu usług objętych zdalnym serwisowaniem decydujące znaczenie dla poprawnego działania linii pakowania mają następujące elementy:

 • pełny monitoring pracy linii
 • szybka diagnoza przyczyn usterek
 • zdalna naprawa
 • wskazanie użytkownikowi miejsca i sposobu wykonania naprawy, która nie może być wykonana zdalnie

Standaryzacja procesów

W dużym stopniu do niezawodności linii pakowania przyczyniają się wypracowane i zastosowane przez Wikpol procedury, które standaryzują wszystkie fazy produkcji: od planowania do testów końcowych przed wysyłką do klienta.  

Przebieg procesu wytwarzania jest całościowo nadzorowany w systemie informatycznym. Na każdym etapie mamy więc informację o statusie poszczególnych urządzeń identyfikowanych kodem QR.

Zrobotyzowane linie pakujące są wysokowydajne

W liniach pakujących Wikpolu jednostkami centralnymi są roboty przemysłowe wyposażone w specjalistyczne głowice manipulacyjne. Konstrukcja głowic umożliwia ich maksymalne dostosowanie do charakterystyki pakowanych obiektów oraz operacji, którym te obiekty podlegają.

W trakcie prac projektowych nasi inżynierowie stosują zaawansowane narzędzia informatyczne.

Wykorzystują programy zarówno do przemysłowego modelowania 3D, jak i do symulacji działania urządzeń w przestrzeni wirtualnej. Dzięki temu modele urządzeń tworzone w naszych pracowniach są tak efektywne.

Testowanie linii w środowisku VR polega w głównej mierze na:

 • analizie powiązań, interakcji pomiędzy urządzeniami (potencjalnych kolizji)
 • badaniu przepływów materiałów
 • programowaniu pracy robotów (w tym trajektorii ich ruchu)

W wyniku prowadzonych testów powstają systemy, które stuprocentowo spełniają przyjęte założenia projektowe.    

Na przykład określenie czasu poszczególnych cykli roboczych wpływa na całkowitą wydajność linii pakowania. 

Wydajność ta jest jednocześnie dopasowana do potencjału linii wytwórczej.   

7 zalet zrobotyzowanych linii pakowania
1

duża wydajność i dokładność pakowania

2

szeroki zakres rodzajów i wielkości opakowań

3

możliwość pakowania produktów o znacznej rozpiętości cech

4

szybkie lub automatyczne przezbrojenie

5

prosta regulacja i parametryzacja

6

nowoczesne oprogramowanie z intuicyjnym interfejsem

7

szerokie możliwości współpracy z zewnętrznymi systemami komputerowymi

Zrobotyzowane linie pakowania Wikpolu zostały sprawdzone w dużej liczbie zakładów produkcyjnych na przestrzeni wielu lat.

Pakujemy różne rodzaje produktów