Linie paletyzacji Wikpol sprawdzone w każdej branży

Linie paletyzacji Wikpol efektywnie wykorzystują zalety robotów przemysłowych. Projektowane są w oparciu o pełną analizę potrzeb klienta, z uwzględnieniem specyfiki jego produkcji oraz planów rozwojowych. Ich ważną cechą jest elastyczność, polegająca na możliwości prostego i szybkiego dostosowania do nowego profilu wytwarzania oraz na współpracy z już działającymi urządzeniami.

Gwarantowane korzyści

 • Wysoka efektywność produkcji
 • Duża wydajność
 • Wysoka jakość
 • Bezpieczeństwo pracy
 • Redukcja kosztów
 • Wymiana danych on-line

Linie paletyzacji Wikpol

 • Projektowane pod kątem potrzeb
 • Elastyczne
 • Wysokowydajne
 • Precyzyjne
 • Niezawodne i oszczędne
 • Proste w obsłudze, przyjazne dla użytkowników

Nasze realizacje

Zrobotyzowana linia paletyzacji papieru toaletowego
Zrobotyzowana linia paletyzacji papieru toaletowego
Kompaktowa zrobotyzowana cela paletyzacji
Kompaktowa zrobotyzowana cela paletyzacji
Zrobotyzowana linia paletyzacji ręczników papierowych: worków i displayów
Zrobotyzowana linia paletyzacji ręczników papierowych: worków i displayów
Zrobotyzowana linia układania kształtek ceramicznych na wozie piecowym
Zrobotyzowana linia układania kształtek ceramicznych na wozie piecowym
Zrobotyzowana linia paletyzacji zgrzewek z butelkami
Zrobotyzowana linia paletyzacji zgrzewek z butelkami
Linia pakowania i paletyzacji worków z topnikiem spawalniczym
Linia pakowania i paletyzacji worków z topnikiem spawalniczym
Linia pakowania i paletyzacji worków z granulatem
Linia pakowania i paletyzacji worków z granulatem
Rozbudowa linii paletyzacji opakowań kartonowych z produktami spożywczymi konfekcjonowanymi
Rozbudowa linii paletyzacji opakowań kartonowych z produktami spożywczymi konfekcjonowanymi
Linia paletyzacji kartonów z pieczywem mrożonym z kompleksowym systemem transportowym
Linia paletyzacji kartonów z pieczywem mrożonym z kompleksowym systemem transportowym
Linia pakowania i paletyzacji worków 25 kg oparta na robocie oraz urządzenie do big-bag
Linia pakowania i paletyzacji worków 25 kg oparta na robocie oraz urządzenie do big-bag
Linia paletyzacji worków wentylowych z cukrem
Linia paletyzacji worków wentylowych z cukrem
Linia paletyzacji worków wentylowych ze skrobią ziemniaczaną
Linia paletyzacji worków wentylowych ze skrobią ziemniaczaną
Linia paletyzacji bloków mrożonego mięsa
Linia paletyzacji bloków mrożonego mięsa
Linia paletyzacji kartonów z artykułami chemii gospodarczej
Linia paletyzacji kartonów z artykułami chemii gospodarczej
Linia paletyzacji worków z cukrem – trzy podobne systemy dla trzech polskich cukrowni
Linia paletyzacji worków z cukrem – trzy podobne systemy dla trzech polskich cukrowni
Linia paletyzacji worków z mieszankami cementowymi
Linia paletyzacji worków z mieszankami cementowymi
Zrobotyzowana linia paletyzacji torebek z proszkiem do prania na paletach i półpaletach w obręczach tekturowych
Zrobotyzowana linia paletyzacji torebek z proszkiem do prania na paletach i półpaletach w obręczach tekturowych
Zrobotyzowana linia paletyzacji opakowań z cukrem 1 kg i 10 x 1 kg
Zrobotyzowana linia paletyzacji opakowań z cukrem 1 kg i 10 x 1 kg
Zrobotyzowana linia pakowania torebek 1 kg oraz paletyzacji kartonów i pakietów
Zrobotyzowana linia pakowania torebek 1 kg oraz paletyzacji kartonów i pakietów
Automatyczna linia paletyzacji worków z peletem drzewnym - dwie linie dla tego samego producenta
Automatyczna linia paletyzacji worków z peletem drzewnym - dwie linie dla tego samego producenta
Automatyczna linia paletyzacji worków z gładzią szpachlową
Automatyczna linia paletyzacji worków z gładzią szpachlową
Linia paletyzacji kartonów z torebkami wypełnionymi płynem infuzyjnym
Linia paletyzacji kartonów z torebkami wypełnionymi płynem infuzyjnym
Linie paletyzacji kartonów z batonikami czekoladowymi
Linie paletyzacji kartonów z batonikami czekoladowymi
Modernizacja zrobotyzowanej linii paletyzacji opakowań kartonowych z nakrętkami
Modernizacja zrobotyzowanej linii paletyzacji opakowań kartonowych z nakrętkami

Paletyzacja należy do kategorii prac najbardziej pracochłonnych i uciążliwych.

W niektórych branżach bywa również miejscem powstawania zauważalnych strat. Dlatego przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na usprawnienie tego odcinka poprzez robotyzację.

Uniwersalność robotów przemysłowych powoduje, że sprawdzają się one zarówno w operacjach z jednorodnymi produktami, jak i w sytuacjach, kiedy w jednym cyklu są przenoszone lub układane elementy o różnych kształtach, masie, gabarytach lub materiale, z którego zostały wykonane. W każdym przypadku roboty gwarantują dużą wydajność, wysoką jakość oraz wzrost efektywności produkcji.

W jakich sytuacjach najlepiej sprawdzają się
zrobotyzowane systemy paletyzacji?
Powtarzalność i szybkość operacji
Roboty paletyzują z wydajnością do kilkudziesięciu tysięcy sztuk produktów na godzinę.
Duży wolumen towarów jednorodnych
Jeden robot jest w stanie paletyzować produkcję średniej wielkości zakładu.
Precyzja wykonywanych operacji
Roboty układają produkty na palecie z dokładnością ± 1mm. Powtarzalność dojazdu robota do punktu odkładania produktu na palecie wynosi ± 0,5 mm.
Paletyzacja produktów niejednorodnych
Głowice robotów są przystosowane do pobierania produktów różniących się kształtem, masą, gabarytami i strukturą powierzchni.
Zmienność wzorów na palecie
Robot może mieć zaprogramowaną nieograniczona liczbę schematów ułożeń produktu na palecie.
Uciążliwe środowisko pracy
Roboty działają w warunkach szkodliwych dla człowieka oraz wykonują ciężkie i żmudne prace.
Rygorystyczne normy
Roboty ułatwiają osiągnięcie wysokich standardów technologicznych i higienicznych.
Ograniczona powierzchnia produkcyjna
Roboty umożliwiają optymalizację przestrzeni produkcyjnej, m.in. poprzez wykonywanie różnych zadań w jednym cyklu.
Zapobieganie pomyłkom i uszkodzeniom
Roboty wykonują zadania precyzyjnie, a dzięki specjalistycznemu wyposażeniu kontrolują przebieg procesów.

Linie paletyzacji przystosowane są do obsługi praktycznie każdego rodzaju produktu oraz typu opakowania, bez względu na masę, kształt czy materiał, z jakiego zostały wykonane.

Opakowania kartonowe

Opakowania kartonowe

Butelki

Butelki

Wiaderka plastikowe

Wiaderka plastikowe

Torebki

Torebki

Zgrzewki i pakiety

Zgrzewki i pakiety

Worki

Worki

Jakie są linie Wikpol

Projektowane pod kątem potrzeb

Właściwa identyfikacja potrzeb jest kluczem do zaprojektowania rozwiązania optymalnego, to znaczy takiego, które spełni wszystkie oczekiwania użytkownika w ramach akceptowalnych przez niego nakładów. Z tego względu specjaliści Wikpolu już od pierwszego etapu współpracy przywiązują dużą wagę do pełnego rozpoznania warunków inwestycji. Formułując zadanie projektowe, nasi eksperci dokonują kompleksowej analizy celów klienta oraz czynników związanych z branżą, produktem, a także procesem wytwarzania.

Elastyczne

1

sprawdzają się w pracy z dowolnym wyrobem

2

znajdują zastosowanie w każdych warunkach produkcyjnych

3

umożliwiają układanie produktów na paletach według skomplikowanych wzorów

4

zapewniają płynną zmianę schematów ułożeń, z zastosowaniem różnych rodzajów palet

5

sprawdzają się przy paletyzacji krótkich serii

6

efektywnie paletyzują produkty o różnym kształcie, masie i gabarytach

7

obsługują różne produkty lub wiele linii produkcyjnych w tym samym czasie lub na zasadzie przełączania

8

współpracują z innymi stanowiskami roboczymi, np. pakowania lub paletyzacji zautomatyzowanej

9

ułatwiają sprawne dokonywanie modyfikacji w procesie produkcji

10

gwarantują wzrost wydajności w przypadku zwiększenia wolumenu produkcji

11

mogą realizować dodatkowe funkcje z zakresu pakowania, kontroli jakości oraz transportu bliskiego

12

zapewniają bezproblemowe przyłączenie do innych urządzeń

13

gwarantują pełną wymianę danych z zewnętrznymi systemami informatycznymi

14

umożliwiają sterowanie pracą linii z różnych poziomów

Wysokowydajne

1

gwarantują wysokie tempo pracy

2

pracują w trybie ciągłym 24h

3

są praktycznie bezawaryjne, przy zachowaniu zalecanego serwisu

4

zapewniają istotną korzyść w postaci zminimalizowanych przestojów

5

w trakcie pracy realizują szereg dodatkowych operacji

Precyzyjne

1

gwarantują niemal idealną powtarzalność ruchów robota

2

zapewniają zachowanie tej samej ścieżki ruchu robota

Niezawodne

1

działają w ramach procedur, które znacząco przedłużają żywotność oraz praktycznie eliminują awarie

2

zapewniają diagnostykę robota w czasie rzeczywistym

3

mają zintegrowany system kontroli pracy robotów, pozwalający na realizację konserwacji predyktywnej robota

4

są wyposażone w nowoczesne systemy monitorowania pracy maszyn w czasie rzeczywistym

5

sygnalizują nagłe zdarzenia oraz przypominają o niezbędnych konserwacjach

Oszczędne

1

ich precyzja prowadzi do istotnej eliminacji braków

2

dzięki temu, że są indywidualnie projektowane, gwarantują oszczędność przestrzeni i powierzchni roboczej

3

przy ich tworzeniu zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne mające na celu oszczędność energii

4

są konstruowane pod kątem oszczędności materiałów zużywanych do produkcji

5

umożliwiają przekierowanie pracowników obsługi na inne stanowiska

Proste w obsłudze, przyjazne dla użytkowników

1

są projektowane z zachowaniem zasad ergonomii, bezpieczeństwa pracy i obowiązujących norm

2

mają przyjazny interfejs (HMI), sprawiający, że obsługa linii jest intuicyjna

3

wyświetlają na monitorze operatora czytelny obraz całej linii, stany poszczególnych urządzeń oraz aktualne położenie produktu

4

dzięki zaawansowanej diagnostyce dostarczają precyzyjnych informacji o wystąpieniu awarii i jej lokalizacji

5

wyposażone są w specjalistyczne oprogramowanie ułatwiające bieżącą pracę, np. definiowanie wzorów ułożeń produktu lub sposobu aplikacji przekładek

6

zapewniają zdalne monitorowanie efektywności pracy

7

umożliwiają bieżące śledzenie postępu realizacji zdań, a także reagowanie na pojawiające się nieprawidłowości.

8

rejestrują ilości spaletyzowanego produktu oraz wydanych palet

9

umożliwiają integrację z aplikatorem etykiet

10

dostarczają raporty pracy linii, rejestrują stany awaryjne

11

ułatwiają parametryzowanie pracy linii

12

zapewniają wizualizację pracy poszczególnych elementów linii

12

umożliwiają planowanie przeglądów i sygnalizują konieczność ich wykonania

13

połączone są z bogatym pakietem serwisowym

14

zapewniają zdalny serwis

15

obejmują szkolenia teoretyczne i praktyczne

16

gwarantują użytkownikowi skuteczną komunikację z serwisem za pomocą platformy Jira Service Desk

Wykorzystujące nowoczesne zdobycze techniki

1

oprogramowanie testujące pracę linii w przestrzeni wirtualnej

2

nowoczesne metody i narzędzia projektowe

3

nowoczesne metody sterowania pracą linii

4

komunikacja z zewnętrznymi systemami informatycznymi

5

nowoczesne podzespoły i komponenty

6

nowoczesne rozwiązania z zakresu automatyki

Dodatkowe funkcje realizowane w liniach paletyzacji

 • kontrola masy lub kształtu produktu oraz dyskryminacja sztuk poza tolerancją
 • detekcja metali i innych zanieczyszczeń
 • oznakowywanie lub etykietowanie produktu lub opakowań
 • kontrola zgodności lub poprawności etykiet
 • formowanie tacek, displayów i kartonów oraz pakowanie produktów
 • miksowanie różnych rodzajów produktów w opakowaniach zbiorczych
 • zamykanie i kontrola poprawności zamknięcia opakowań
 • pakowanie towarów sypkich wraz z formowaniem kształtu worków
 • nakładanie narożników, podkładek, przekładek i wieczek na palety
 • foliowanie i etykietowanie palet
 • transport bliski na produkcji
Roboty paletyzujące są elastyczne
57

rodzajów kształtek ceramicznych odbieranych z dwóch pras przez jednego robota

76

wzorów ułożenia produktu bez konieczności zmian w systemie

32

wzory ułożenia na palecie kartonów jednego asortymentu w 32 rodzajach

39

wzorów ułożeń 17 rodzajów produktów na tackach

15

linii produkcyjnych obsługiwanych przez jednego robota paletyzującego

Precyzyjne

Praca wykonana w ramach zrobotyzowanych linii jest precyzyjna. O stopniu tej precyzji decydują główne jednostki – roboty, których perfekcyjna dokładność wymusza równie doskonałe działanie wszystkich urządzeń współpracujących w układzie.

Istnieją dwa najważniejsze parametry, świadczące o precyzji robota. Pierwszym jest powtarzalność ruchów, a konkretnie powtarzalność dojazdu do punktu. Drugim – Constant Path – czyli utrzymywanie przez robota tej samej ścieżki ruchu przy dojeżdżaniu do określonych punktów, bez względu na zmiany prędkości globalnej.

Warto zwrócić uwagę na liczne pozytywne efekty, które wynikają z precyzji robotów oraz pozostałych urządzeń wchodzących w skład linii paletyzacji:

 • ograniczenie strat produktowych
 • wysoka jakość końcowa paletyzacji
 • oszczędność zasobów, takich jak:
  • wielkość obszaru roboczego
  • liczba pracowników obsługi
  • zużycie materiałów eksploatacyjnych
  • zużycie energii elektrycznej.

Niezawodne

Linie paletyzacji Wikpol są cenione przez użytkowników za swoją niezawodność. Aby zasłużyć na tę opinię, firma od wielu lat wdraża liczne procedury oraz systemy informatyczne, które wspierają doskonalenie jakości i w efekcie przekładają się na niską awaryjność urządzeń.

Roboty, będące centralnymi jednostkami, mają newralgiczne znaczenie dla niezawodności linii paletyzacji. Ich producent Fanuc Robotics Ltd. jest prekursorem nowoczesnych rozwiązań jakościowych. Wdrażane specjalne procedury, takie jak diagnostyka w czasie rzeczywistym (FANUC DiagnosticsPro) skutkują zredukowaniem liczby napraw robotów oraz skróceniem czasu ich trwania.

Zintegrowany system kontroli pracy robotów pozwala zrezygnować z bieżących zabiegów konserwacyjnych na rzecz konserwacji predyktywnej, która znacząco przedłuża żywotność maszyn oraz praktycznie eliminuje ich awarie. W długim okresie przyczynia się również do oszczędności materiałowych oraz redukcji emisji CO2.

Na zwiększenie niezawodności linii paletyzacji i obniżenie kosztów napraw mają również wpływ nowoczesne systemy monitorowania pracy maszyn w czasie rzeczywistym, sygnalizujące nagłe zdarzenia oraz przypominające o niezbędnych konserwacjach.

Oszczędne

Linie paletyzacji Wikpol pozwalają na uzyskanie wymiernych oszczędności, które wpływają pozytywnie na kształtowanie się całkowitego kosztu posiadania (TCO). Można wskazać wiele obszarów generowania efektywności kosztowej. Dla użytkowników coraz większe znaczenie mają:

 • Oszczędność energii, wynikająca z zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań technicznych oraz specjalnych procedur
 • Oszczędność przestrzeni lub powierzchni roboczej, mająca źródło w indywidualnym projektowaniu
 • Oszczędność materiałów, dzięki optymalizacji tego parametru w trakcie projektowania urządzeń
 • Oszczędność zasobów ludzkich, związana z prostą obsługą oraz efektywnym serwisem
Z jaką przeciętną wydajnością na godzinę paletyzuje robot?
11 000

butelek z olejem różnej wielkości

5 160

kartonów lub zgrzewek z herbatą różniących się wielkością i masą

57 120

rolek papieru toaletowego

12 000

słoików o pojemności 0,5 l

27 600

słoiczków o pojemności 190/200 g

7 200

kartonów ze słodyczami w 4 rozmiarach

Nasi klienci

Klient 1
Klient 2
Klient 3
Klient 4
Klient 5
Klient 6
Klient 7
Klient 8
Klient 9
Klient 10
Klient 11
Klient 12
Klient 13
Klient 14
Klient 15
Klient 16
Klient 17
Klient 18
Klient 19
Klient 20
Klient 21
Klient 22
Klient 23
Klient 24
Klient 25
Klient 26
Klient 27
Klient 28
Klient 29
Klient 30
Klient 31
Klient 32
Klient 33
Klient 34
Klient 35
Klient 36
Klient 37
Klient 38
Klient 39
Klient 40
Klient 41
Klient 42
Klient 43
Klient 44
Klient 45
Klient 46
Klient 47
Klient 48
Klient 49
Klient 50
Klient 51
Klient 52
Klient 53
Klient 54
Klient 55
Klient 56
Klient 57
Klient 58
Klient 59
Klient 60
Klient 61
Klient 62
Klient 63
Klient 64
Klient 65
Klient 66
Klient 67
Klient 68
Klient 69
Klient 70
Klient 71
Klient 72
Klient 73
Klient 74
Klient 75
Klient 76
Klient 77
Klient 78
Klient 79

Jako jedyna firma w Polsce posiadamy certyfikat Partnera Systemowego Fanuc Robotics w zakresie zrobotyzowanej paletyzacji i pakowania. Ścisła współpraca z jednym z czołowych światowych producentów robotów i automatyki przemysłowej stanowi dla nas źródło specjalistycznej wiedzy, którą możemy przekazać naszym klientom.