zrobotyzowane systemy

paletyzacji i depaletyzacji

w oparciu o pełną analizę potrzeb klienta, z uwzględnieniem

w oparciu o pełną analizę potrzeb klienta, z uwzględnieniem  
specyfiki jego produkcji
jego planów rozwojowych

SPRAWDZONE W WIELU BRANŻACH

Linie paletyzacji i depaletyzacji Wikpolu to nowoczesne, kompleksowe rozwiązania, wykorzystujące zalety robotów przemysłowych.

Sprawdzają się w pracy z różnorodnym asortymentem, zarówno produkcji masowej, seryjnej, jak i jednostkowej.

Nasza oferta

Nasza oferta

Oferta Wikpolu obejmuje rozwiązania sprawdzone w różnych warunkach produkcyjnych

Cele kompaktowe

Cele kompaktowe to rozwiązania uniwersalne. Przeznaczone są zarówno dla firm, które poszukują niedużych stanowisk paletyzacji, jak dla zakładów, które planują stopniową rozbudowę obszaru paletyzacji na zasadzie włączania kolejnych zrobotyzowanych stanowisk w zintegrowany system.

Cele mogą być wdrożone w zakładzie szybko oraz przy możliwie najniższych kosztach inwestycji.
Przystosowane są do paletyzacji produktów o różnych formatach i różnej masie, przy zminimalizowanym czasie przezbrojenia. Jeden robot może odkładać towary na kilka stanowisk paletyzacji lub realizować dodatkowe zadania: podawanie kilku rodzajów palet i przekładek. Dostępna jest także uproszczona wersja, tzw. mikrocela.

W przypadku stopniowego rozszerzania robotyzacji każda kolejna cela jest płynnie włączana do systemu produkcyjnego zakładu, co istotnie zwiększa jego moce wytwórcze.

Systemy centralnej paletyzacji

Są to zaawansowane technicznie, w pełni zautomatyzowane, rozbudowane linie, projektowane z myślą o dużych zakładach wytwarzających szeroki asortyment. Systemy centralnej paletyzacji obejmują kilkanaście (lub więcej) gniazd robotów paletyzujących, magistrale transportowe automatycznie sortujące asortyment, stacje robotów pomocniczych (przygotowanie palet, nakładanie narożników) oraz flotę AGV. Pojedynczy robot paletyzuje jednocześnie kilka różnych produktów, które napływają z magistrali centralnej zgodnie z aktualnym planem produkcji. Zaawansowane oprogramowanie sterujące działa w czasie rzeczywistym, a do komunikacji zastosowano łączność bezprzewodową. Systemy osiągają wysoką wydajność.

Linie depaletyzacji

Linie depaletyzacji wykorzystywane są w przebiegu różnorodnych procesów produkcyjnych. Szeroki zakres zastosowań sprawia, że w liniach mogą być integrowane różne typy robotów (przemysłowe, SCARA, kartezjańskie). Roboty te wyposażone są w specjalistyczne głowice manipulacyjne zapewniające możliwość przenoszenia detali o zróżnicowanych cechach. Oprzyrządowanie głowic w czujniki i systemy wizyjne zwiększa szybkość i dokładność działania układów. Nowoczesne systemy sterowania umożliwiają czytelną wizualizację pracy linii oraz ich prostą obsługę. Linie współpracują z systemami zewnętrznymi. Przyczyniają się istotnie do zwiększenia wydajności i ograniczenia kosztów pracy.

Linie miksowania opakowań

Linie miksują dowolne rodzaje opakowań zbiorczych na palecie. Obejmują trzy obszary: depaletyzację produktów jednorodnych, stację miksowania opakowań zbiorczych oraz stanowisko paletyzacji zmiksowanych warstw. W liniach znajdują się także ciągi przenośników akumulacyjnych przeznaczonych do buforowania produktu. Roboty depaletyzujące wyposażone są w specjalistyczne głowice manipulacyjne dostosowane do rodzaju miksowanych opakowań. Konstrukcja głowic umożliwia równoczesne przenoszenie palet i przekładek oraz układanie ich w stosy po depaletyzacji. Intuicyjny interfejs panelu sterowania pozwala na proste programowanie schematów miksowania z poziomu panelu operatora ‒ gama konfigurowanych wzorów jest szeroka. Linie są w pełni zautomatyzowane i mogą realizować dodatkowe zadania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Osiągają wysoką wydajność i powtarzalność.

Linie projektowane indywidualnie

Linie paletyzacji projektowane są pod kątem specyficznych potrzeb klientów, z opcją rozbudowy. Roboty paletyzujące wyposażone są w specjalistyczne głowice manipulacyjne przystosowane do przenoszenia różnych rodzajów produktów. Pojedynczy robot jest w stanie paletyzować kilka asortymentów w tym samym czasie. Zakres zadań realizowanych w linii może być rozszerzony o czynności związane z pakowaniem zbiorczym, kontrolą jakości, oznakowaniem, nakładaniem narożników, podawaniem palet i przekładek, foliowaniem, transportem bliskim. Wymiana danych z systemami zewnętrznymi odbywa się z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa. Nowoczesny system sterowania umożliwia czytelną wizualizację pracy linii oraz prostą obsługę. Przezbrajanie urządzeń odbywa się automatycznie. Linie są wysokowydajne, elastyczne i niezawodne.

Co paletyzujemy?

Linie paletyzacji przystosowane są do pobierania i układania

Linie paletyzacji przystosowane  do pobierania i układania 
różnych rodzajów produktów
różnych typów opakowań 

bez względu na ich masę, kształt czy materiał, z jakiego zostały wykonane.

Kartony

Displaye

Butelki

Torebki

Zgrzewki

Worki

Big-bagi

Pakiety

Poznaj problemy

które pomaga rozwiązać robotyzacja

Robotyzacja umożliwia firmom uporanie się z wieloma ograniczeniami kluczowymi, jak braki kadrowe lub niebezpieczne warunki pracy. Może również być skutecznym sposobem rozwiązania innych problemów, np. związanych z uzyskaniem oczekiwanego poziomu wskaźników produkcji i poprawy jakości.  

Uciążliwość pracy/zadań
Paletyzacja należy do kategorii prac najbardziej pracochłonnych, uciążliwych i monotonnych
Konieczność zwiększenia wydajności
W warunkach produkcji masowej wymagane jest osiągnięcie wysokiej wydajności, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu wskaźnika efektywności. Sytuację często komplikuje brak pracowników, szczególnie w trybie pracy 24/7
Potrzeba szybkiego przezbrajania linii
W produkcji seryjnej wytwarzanie krótkich partii produktów oparte jest na dynamicznym przestawianiu linii na inny asortyment
Powstawanie braków
W niektórych branżach paletyzacja bywa miejscem powstawania zauważalnych strat spowodowanych brakami jakościowymi

POSZUKUJESZ SPRAWDZONEGO WYKONAWCY?

Zapraszamy do współpracy - Skontaktuj się z nami

cechy i zalety

JAKIE SĄ LINIE PALETYZACJI WIKPOLU?

01.

Wysokowydajne

Zrobotyzowane linie paletyzacji charakteryzują się wysoką wydajnością…

02.

Elastyczne

Zakres zadań wykonywanych w linii często wykracza poza obszar paletyzacji i pakowania…

03.

Precyzyjne

Praca wykonana w ramach zrobotyzowanych linii paletyzacji i pakowania jest precyzyjna…

04.

Zintegrowane z systemami IT

Linie Wikpolu są zintegrowane z innymi systemami zewnętrznymi. przykładowo połączenia z SAPem wykonujemy poprzez…

05.

Z intuicyjnym interfejsem

Podczas projektowania linii zwracamy baczną uwagę na komfort pracy, który obejmuje różne obszary z zakresu ergonomii…

06.

Wykorzystujące nowoczesne techniki

W Wikpolu wykorzystywana jest długa lista rozwiązań, które bazują na nowoczesnych…

07.

Niezawodne

Linie paletyzacji Wikpolu są cenione przez użytkowników za swoją…

08.

Proste w obsłudze

Oprogramowanie naszych produktów jest stałe rozwijane w kierunku maksymalnego uproszczenia obsługi…

09.

Oszczędne

Zrobotyzowane linie Wikpolu pozwalają na uzyskanie wymiernych oszczędności…

10.

Pracujące w trybie ciągłym

Jednym z istotnym argumentów za wdrożeniem robotyzacji w zakładzie produkcyjnym jest…

11.

Sprawdzone w wielu branżach

Wikpol ma na koncie liczne realizacje w zakresie zrobotyzowanych linii paletyzacji…

12.

Indywidualnie projektowane

Właściwa identyfikacja potrzeb jest kluczem do stworzenia rozwiązania optymalnego – takiego…

Jakie korzyści

zapewniją użytkownikom linie paletyzacji?

Duża elastyczność linii

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Wzrost wskaźników produkcyjnych:
– efektywności
– wydajności
– jakości produkcji

Łatwa skalowalność produkcji

Znacząca stabilizacja procesów produkcyjnych

Obniżenie kosztów wynikających z:
– przerw i przestojów
– braków jakościowych
– absencji

SZEROKI ZAKRES DZIAŁAŃ

W liniach paletyzacji mogą być realizowane dodatkowe zadania:

W JAKICH SYTUACJACH NAJLEPIEJ SPRAWDZAJĄ SIĘ

ZROBOTYZOWANE SYSTEMY PALETYZACJI?

powtarzalność i szybkość operacji
duży wolumen towarów jednorodnych
ciągły tok produkcji
skomplikowane wzory ułożeń na paletach
ograniczona powierzchnia lub przestrzeń produkcyjna
pobieranie detali o różnych cechach (zróżnicowanie kształtów, masy, gabarytów i struktury powierzchni)
dodatkowe zasilanie linii w niezbędne elementy, takie jak palety czy przekładki
procesy obarczone powstaniem strat wynikających z pomyłek lub uszkodzeń
dynamiczna zmienność wzorów ułożeń
precyzja wykonywanych operacji
reżimy technologiczne i higieniczne
uciążliwe lub szkodliwe środowisko pracy

OPROGRAMOWANIE LINII

Usprawniamy Twoją produkcję

Programy informatyczne oraz systemy sterowania, w które wyposażone są nasze zrobotyzowane linie paletyzacji i pakowania zbiorczego, spinają wszystkie urządzenia w sprawny ciąg technologiczny oraz zapewniają wymianę danych on-line w ramach ogólnozakładowego obiegu informacji. Programy te realizują wiele funkcji ułatwiających obsługę maszyn, a także umożliwiają analizę parametrów pracy urządzeń, m.in. śledzenie stopnia wykonania zadań, zdalne monitorowanie efektywności oraz zdalną wizualizację pracy linii.

Indywidualne podejście

Oprogramowanie jest projektowane indywidualnie pod kątem użytkownika. Wprowadzamy do niego modyfikacje, które możliwie najpełniej odnoszą się do procesów w danym zakładzie oraz przyznają klientowi bezpieczny zakres swobody, np. pozwalają na samodzielne programowanie wybranych funkcji.

Oprogramowanie pozwala wdrożyć założenia koncepcji inteligentnej fabryki, ponieważ pełni funkcję łącznika pomiędzy elementami linii a układami zewnętrznymi.

Opinie

Opinie

Zobacz, co mówią nasi klienci