Główne założenia

  1. Układanie na paletach worków wentylowych 25 kg, wypełnionych mieszankami na bazie cementu (kleje, zaprawy). Worki są pobierane przez robota z dwóch linii produkcyjnych o łącznej wydajności 16 t/godz.

Opis aplikacji

Linia paletyzacji worków jest zbudowana w oparciu o robota przemysłowego typu M410iB firmy FANUC Robotics, który pobiera worki z dwóch linii produkcyjnych (dwa asortymenty) i układa na dwóch paletach.

Linia składa się z następujących elementów:

  • system przenośników do worków,
  • układy formowania worków,
  • układy kompletacji worków,
  • wagi do kontroli masy worków wraz z systemem komputerowym do rejestracji i raportowania wyników ważenia z wag kontrolnych,
  • robot przemysłowy z głowicą manipulacyjną,
  • magazyn pustych palet,
  • system przenośników do transportu palet,
  • układ sterowania z systemem zabezpieczeń.

Zaletą linii jest obsługa szerokiego asortymentu produktów, przy jednoczesnej minimalizacji regulacji mechanicznych podczas zmiany asortymentu.

Linia pakowania i paletyzacji worków z granulatem

Linia pakowania i paletyzacji worków z granulatem

Modernizacja i rozbudowa istniejącej linii paletyzacji kartonów

Modernizacja i rozbudowa istniejącej linii paletyzacji kartonów

Linia pakowania i paletyzacji worków 25 kg oparta na robocie oraz urządzenie do big-bag

Linia pakowania i paletyzacji worków 25 kg oparta na robocie oraz urządzenie do big-bag