Dokładamy wszelkich starań, by nasze zrobotyzowane systemy spełniały oczekiwania użytkowników i pomagały efektywnie realizować ich zadania produkcyjne.Prowadzimy pełny zakres usług serwisowych, które wykonujemy zdalnie poprzez bezpieczne połączenie VPN lub na miejscu – w zakładzie klienta. Nasze ekipy serwisowe, złożone z wysoko wykwalifikowanych inżynierów, reagują niezwłocznie na zgłoszenia przekazywane przez klientów.

Zdalny serwis

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom z zakresu automatyki, umożliwiającym rozbudowaną diagnostykę układu sterowania, uruchomiliśmy zdalne serwisowanie urządzeń. Korzystając z dostępu online pracownicy naszego serwisu realizują zdalnie szereg czynności związanych z utrzymaniem ruchu, takich jak

  • badanie zgłaszanych zdarzeń (problemów, usterek)
  • wprowadzanie korekt nastaw parametrów

Skuteczna komunikacja

Użytkownicy linii paletyzacji mają zapewnioną bezpośrednią komunikację z serwisem Wikpolu za pośrednictwem platformy Jira Service Desk, służącej do inteligentnego zarządzania usługami. System stanowi skuteczne wsparcie serwisu w realizacji jego celów, jakimi są odpowiadanie na zgłoszenia klientów oraz skrócenie czasu realizacji zleceń, poprzez porządkowanie przepływu informacji i przepływu pracy.

Po przesłaniu zawiadomienia o zdarzeniu, klient obserwuje status swojego zgłoszenia online, mając tym samym wgląd w aktualny stan jego realizacji. Równocześnie może prowadzić bieżącą wymianę informacji z wyznaczonym pracownikiem serwisu. Po zakończeniu prac serwisowych Jira automaycznie generuje niezbędne protokoły potwierdzające wykonane zlecenia. Stanowi to znaczne skrócenie oraz uproszczenie obiegu dokumentów

Jira Serwis Desk stanowi kolejne narzędzie usprawniające obsługę naszych klientów. Gwarantuje uzyskanie aktualnej, wyczerpującej informacji na temat stanu realizacji zgłoszonych zdarzeń, a także umożliwia przekazanie bieżących uwag i propozycji.

Właściwa eksploatacja

Właściwa eksploatacja linii paletyzacji, obejmująca m.in. przestrzeganie zalecanych terminów przeglądów głównych i okresowych, gwarantuje długą i bezproblemową pracę urządzeń, przynosząc tym samym wymierne korzyści użytkownikom:

  • minimalizuje problemy związane z utrzymaniem ruchu
  • obniża koszty utrzymania ruchu
  • zmniejsza awaryjność maszyn i urządzeń
  • ogranicza czas przeglądów i konserwacji
  • eliminuje zarządzanie częściami zamiennymi
  • ułatwia precyzyjne planowanie procesów produkcji

Masz pytanie w sprawie serwisu?
Skontaktuj się z nami.

Dział serwisu:
081 501-23-30 w. 30