Zrobotyzowana linia układania kształtek ceramicznych na wozie piecowym

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Z przyjemnością pomożemy Ci w doborze najlepszego rozwiązania.

Produkt:

Kształtki ceramiczne o różnych formatach i masie oraz różnym kącie nachylenia ścian; etap przed wypaleniem w piecu (postać plastyczna).

Poszczególne rodzaje kształtek różnią się istotnie wymiarami, np. rozpatrując wysokość, nawet dwudziestokrotnie. Masa wyrobów waha się w przedziale od 2 kg do 40 kg.

Cel inwestycji:

Inwestycja miała na celu zwiększenie wydajności produkcji na etapie odbioru kształtek ceramicznych z pras oraz ich układania na wózkach piecowych. Kolejne założenie dotyczyło zmniejszenia liczby braków w efekcie poprawy jakości produktu.

Realizacja wyznaczonych celów przyczyniła się do redukcji kosztów wytwarzania.

Wydajność:

Dzięki wdrożonej robotyzacji uzyskano wydajność na poziomie 1500 kształtek w ciągu jednej zmiany, przy czym proces obejmuje odbieranie wyrobów z dwóch pras, a następnie układanie ich na wózku piecowym.

Głowica robocza:

W linii zastosowano sześcioosiowego robota Fanuc typ M-900iB-280L o udźwigu 260 kg.

Robot został wyposażony w specjalistyczną głowicę manipulacyjną, której element roboczy stanowi wielosekcyjny chwytak podciśnieniowy zbudowany z przyssawek. Przyssawki osadzone są na osobnych prowadnicach oraz posiadają odrębne napędy pneumatyczne, dzięki czemu mogą poruszać się niezależnie względem siebie, co nie wyklucza pełnej synchronizacji ich pracy. Przyssawki mogą również płynnie zmieniać swoje położenie, dostosowując się do wielkości wyrobów.

Kolejnym elementem głowicy jest układ aplikacji posypki ceramicznej ze specjalnym dozownikiem, umożliwiającym skorelowanie dawkowania posypki z prędkością pracy robota.

Pozostałe urządzenia:

Dodatkowo w skład linii wchodzi układ ważenia kontrolnego, system transportu kształtek oraz stanowisko buforowe z uchylnym blatem, służące do odkładania kształtek w czasie wymiany wózka piecowego.

Opis działania:

Linia przystosowana jest do współpracy z dwoma prasami. Przejazd robota od jednej prasy do drugiej odbywa się po specjalnie skonstruowanych szynach i nie wymaga zatrzymywania pracy urządzeń.

Robot odbiera uformowane w prasie kształtki wraz z informacją o ich wymiarach (dobre/złe). Na tym etapie mierzona i oceniana jest również masa kształtek. Wyroby wadliwe, tj. niemieszczące się w zakładanych tolerancjach, odkładane są poza obszar roboczy. Odbiór kształtek z pras odbywa się w sposób ciągły.

W jednym cyklu głowica robota pobiera po jednej, po dwie lub po trzy kształtki, które następnie ustawia niezależnie na wózku piecowym zgodnie z zaprogramowanym schematem.

Każda ułożona warstwa wyrobu posypywana jest posypką ceramiczną o frakcji ziarnowej 0,7-1,5 mm.

W czasie wymiany zapełnionego wózka piecowego robot odkłada kształtki na stanowisko buforowe, by później umieścić je na nowo podstawionym, pustym wózku, równolegle z bieżącym odbiorem wyrobów z prasy.

Oprogramowanie:

Linia wyposażona jest w specjalistyczne oprogramowanie, które umożliwia rejestrację i przesyłanie do odpowiedniej bazy danych wyników dokonanych pomiarów oraz oceny kształtek w powiązaniu z odpowiednimi parametrami pobranymi ze sterownika prasy.

Program posiada także funkcje:

 • rejestracji liczby ułożonych wyrobów oraz zapełnionych wozów piecowych o wykonanej produkcji i przesłanie ich do odpowiedniej bazy (raporty zmiana/doba itp.)
 • wymiany informacji z zewnętrznym systemem planowania produkcji
 • planowania przeglądów oraz sygnalizacji konieczności wykonania przeglądów
 • raportowania pracy stanowiska i rejestrowania stanów awaryjnych

Z kolei zainstalowany program Alpa ADD pozwala na proste i szybkie projektowanie dowolnych schematów ustawiania kształtek z poziomu operatora linii.

Dla inwestora najważniejsze korzyści wynikające ze zrobotyzowania procesu układania kształtek na wozie piecowym przed ich wypaleniem obejmują:

 1. Wzrost wydajności
  - płynny, nieprzerwany odbiór kształtek
  - brak przerw w pracy pras w trakcie wykonywania operacji logistycznych, np. wymiany wózków
 2. Poprawa jakości Weryfikacja jakościowa wyrobów
  - ograniczenie braków wynikających z uszkodzeń plastycznego wyrobu
  - zmniejszeni braków końcowych  (ostatecznych)
 3. Elastyczność pracy
  - odbiór różnej liczby wyrobów oraz ich niezależne odkładanie na miejsce przeznaczenia
  - praca z wyrobami o różnych wymiarach, kształtach i masie
  - szybka zmiana schematu ustawień kształtek
 4. Pozyskiwanie kompleksowych danych do analizy statystycznej wyrobów.