Linia paletyzacji bloków mrożonego mięsa

Data realizacji: 2014-08-07

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Z przyjemnością pomożemy Ci w doborze najlepszego rozwiązania.

Produkt:

  1. masa bloku: 10 kg,
  2. ilość warstw na palecie: 19,
  3. ilość bloków na warstwie: 5,
  4. przekładka kartonowa na spodzie palety,
  5. jednoczesna paletyzacja trzech produktów,
  6. automatyczna owijarka palet z układem nakładania przekładki na górę palety,
  7. automatyczny aplikator  etykiet – część narożna palety, format etykiety: 2xA6,
  8. system zliczania masy zmrożonych bloków na palecie.

Wydajność:

System ten zapewnia jednoczesną paletyzację do trzech różnych produktów z wydajnością do 600 sztuk bloków/h, oraz możliwość rozbudowy systemu w celu osiągnięcia wydajności linii na poziomie 1200 sztuk bloków/h.

Opis działania:

Tacki z blokami mrożonego mięsa wysuwane są z urządzenia mroźniczego, a następnie transportowane pod manipulator wyjmujący bloki z tacek. Każdy blok jest oznaczony symbolem graficznym – literą. Pobrane bloki odkładane są na sąsiednim przenośniku transportującym je do linii paletyzacji z robotem przemysłowym firmy Fanuc Robotics. Linia jest wyposażona w system wizyjny podpięty do sterownika PLC. System ten pozwala na identyfikację rodzaju produktu, dzięki czemu robot otrzymuje informację na które z trzech stanowisk paletyzacji powinien zostać odłożony blok.

Bloki transportowane są  na przenośnik ze zintegrowaną wagą statyczną, z którego po spozycjonowaniu, pobierane są przez robota i odkładane na palecie. Waga ta umożliwia określenie masy towaru netto na każdej z pełnych palet. Pomiar masy pełnej palety realizowany jest na zasadzie sumowania mas poszczególnych bloków.

Puste palety oraz przekładki kartonowe dostarczane są do układu przez obsługę. Robot pobiera przekładkę, a następnie pustą paletę z zasobnika i odkłada na wolnym stanowisku paletyzacji. Po zapełnieniu, palety transportowane są za pomocą systemu przenośników rolkowych i łańcuchowych do układu automatycznego owijania folią stretch. Po owinięciu palety następuje aplikacja etykiety w jej części narożnej – etykieta zawiera min. informację o masie ładunku oraz masie pełnej palety. Następnie paleta jest transportowana na przenośnik z którego jest odbierana przez obsługę za pomocą wózka widłowego.