Kompleksowe zarządzanie jakością oraz stały rozwój kompetencji są podstawą filozofii działania spółki.

Jakość jest dla nas wypadkową wielu czynników, które wpływają na ostateczny kształt produktu, a tym samym decydują o poziomie zadowolenia naszych klientów. Szczególną wagę przykładamy zatem do tych elementów, dzięki którym możemy spełnić stawiane przed nami oczekiwania. W naszej ocenie są to:

W naszej ocenie są to:

 • projekt idealnie odpowiadający potrzebom klienta
 • precyzja wykonania
 • niska awaryjność, dążenie do niezawodności
 • dobre materiały i komponenty pochodzące od renomowanych dostawców
 • ergonomia
 • przyjazny interfejs paneli operatorskich
 • nowoczesne oprogramowanie sterujące
 • łatwość przestawienia w inny tryb pracy
 • pakiet wdrożeniowy (szkolenia, help-desk)
 • serwis posprzedażny

Uzyskane certyfikaty stanowią potwierdzenie faktu, że działania Spółki w obszarze jakości są efektywne:

 • Certyfikat Partnera Systemowego przyznany przez Fanuc Robotics w zakresie zrobotyzowanego pakowania i paletyzacji
 • Certyfikat Festo w zakresie systemów automatyzacji
 • Certyfikat Stowarzyszenia Producentów Wag

Otrzymujemy również pozytywne sygnały ze strony klientów, świadczące o ich przychylnej opinii na temat linii pakowania i paletyzacji:

 • wysokie noty odnośnie do kryterium jakości, potwierdzone referencjami
 • duży odsetek zamówień wynikających z rekomendacji
 • powtórzenia zamówień od dotychczasowych klientów

Od 2003 r. polityka jakościowa Spółki jest regulowana normami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, aktualnieEN ISO 9001:2015, w ramach certyfikacji prowadzonej przez TÜV NORD.

Ważną pomoc w optymalizacji pracy Spółki, również pod kątem jakości, stanowi zintegrowany system zarządzania klasy ERP, wdrożony w 1999 roku i od tego czasu stale rozwijany oraz rozbudowywany o nowe moduły i funkcjonalności.

Od 2015 r. Spółka wprowadza kolejny projekt związany z zagadnieniem jakości, mający na celu efektywne zarządzanie produkcją – Lean Manufacturing.

Nasi klienci

Klient 1
Klient 2
Klient 3
Klient 4
Klient 5
Klient 6
Klient 7
Klient 8
Klient 9
Klient 10
Klient 11
Klient 12
Klient 13
Klient 14
Klient 15
Klient 16
Klient 17
Klient 18
Klient 19
Klient 20
Klient 21
Klient 22
Klient 23
Klient 24
Klient 25
Klient 26
Klient 27
Klient 28
Klient 29
Klient 30
Klient 31
Klient 32
Klient 33
Klient 34
Klient 35
Klient 36
Klient 37
Klient 38
Klient 39
Klient 40
Klient 41
Klient 42
Klient 43
Klient 44
Klient 45
Klient 46
Klient 47
Klient 48
Klient 49
Klient 50
Klient 51
Klient 52
Klient 53
Klient 54
Klient 55
Klient 56
Klient 57
Klient 58
Klient 59
Klient 60
Klient 61
Klient 62
Klient 63
Klient 64
Klient 65
Klient 66
Klient 67
Klient 68
Klient 69
Klient 70
Klient 71
Klient 72
Klient 73
Klient 74
Klient 75
Klient 76
Klient 77
Klient 78
Klient 79