Polityka jakości

Kompleksowe zarządzanie jakością

Od 2003 r. jest regulowana normami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Aktualnie EN ISO 9001:2015, w ramach certyfikacji prowadzonej przez TÜV NORD.

Ważną pomoc w optymalizacji pracy Spółki, również pod kątem jakości, stanowi zintegrowany system zarządzania klasy ERP, wdrożony w 1999 roku i od tego czasu stale rozwijany oraz rozbudowywany o nowe moduły i funkcjonalności.
Od 2015 r. Spółka wprowadza kolejny projekt związany z zagadnieniem jakości, mający na celu efektywne zarządzanie produkcją – Lean Manufacturing.

Certyfikat ISO obejmuje swoim zakresem całość działalności Wikpolu, tj. projektowanie, produkcję oraz serwis. Firma podlega recertyfikacji co trzy lata, natomiast rokrocznie poddawana jest audytowi nadzoru. Księga jakości prowadzona jest elektronicznie. 

czynniki jakości

Najważniejsze czynniki jakości

W naszej ocenie są to:

Stawiamy na jakość

stałe udoskonalamy procesy

Otrzymujemy również pozytywne sygnały ze strony klientów, świadczące o ich przychylnej opinii na temat linii pakowania i paletyzacji:

wysokie noty odnośnie do kryterium jakości, potwierdzone referencjami
duży odsetek zamówień wynikających z rekomendacji
powtórzenia zamówień od dotychczasowych klientów