FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Robot przemysłowy to specjalizowany robot, który został zaprojektowany do wykonywania różnych zadań w przemyśle. Jest to automatyczne urządzenie mechaniczne, które może być programowane i sterowane w celu wykonywania precyzyjnych operacji produkcyjnych lub innych zadań związanych z przemysłem.

Roboty przemysłowe są szeroko stosowane w różnych branżach, takich jak produkcja samochodów, elektronika, spożywcza, farmaceutyczna czy logistyka. Mogą być wykorzystywane do wykonywania zadań, które są niebezpieczne, monotonne, trudne dla człowieka lub wymagają precyzji i powtarzalności.

Roboty przemysłowe mogą być programowane do wykonywania różnych zadań, takich jak montaż, spawanie, malowanie, pakowanie, podawanie, przemieszczanie ciężkich przedmiotów i wiele innych. Są one wyposażone w różnego rodzaju narzędzia i manipulatory, które pozwalają im na wykonywanie specyficznych czynności.

W zależności od swojego zadania, roboty przemysłowe mogą być sterowane za pomocą programów komputerowych, algorytmów, czujników lub sterowania zdalnego. Mogą być również częścią zautomatyzowanych linii produkcyjnych, gdzie współpracują z innymi robotami i maszynami.

Główne korzyści z wykorzystania robotów przemysłowych to zwiększenie wydajności i precyzji produkcji, redukcja kosztów operacyjnych, poprawa jakości produktów, zwiększenie bezpieczeństwa pracy i możliwość pracy w ciągłym trybie.

Wg. raportu IFR czyli Międzynarodowej Federacji Robotyki w 2013 roku zostało sprzedanych około 179 000 robotów przemysłowych. To o 12% więcej niż w 2012 roku. Od tego czasu wykorzystanie robotów przemysłowych rosło dynamicznie. W 2018 roku sprzedano aż 422 000 sztuk, a ogólna liczba maszyn osiągnęła poziom 3,5 mln egzemplarzy.

Istnieje wiele różnych rodzajów robotów przemysłowych, które można podzielić na różne kategorie ze względu na ich przeznaczenie, udźwig, wielkość i inne czynniki.
Oto kilka podstawowych kategorii robotów przemysłowych, które wykorzystujemy
w realizowanych przez nas projektach:
• roboty manipulacyjne
• Roboty mobilne
• Roboty współpracujące (Cobots)
• Roboty SCARA – Selective Compliance Assembly Robot Arm (robot montażowy ze zmiennym stopniem swobody)
• Roboty Delta
• Roboty ciężkie
Producenci robotów na życzenie klienta mogą dostarczyć jednostki łączące cechy z różnych kategorii.

W realizowanych przez nas projektach roboty te wykorzystywane są do różnorodnych zdań, takich jak: przenoszenie ładunków wraz z ich paletyzacją lub depaletyzacją, pakownie zbiorcze, kontrola jakości, praca z materiałami niebezpiecznymi czy praca w laboratorium.

Robot to maszyna. Choć ma 99% niezawodności, biorąc pod uwagę wykonywanie zadań na podstawie wprowadzonych i zweryfikowanych podczas prób parametrów, zawsze należy mieć na uwadze bezpieczeństwo pracowników przebywających w jego zasięgu. Z tego względu każdy robot instalowany w linii produkcyjnej jest odgrodzony od pracowników za pomocą wygrodzeń, najczęściej wykonanych z siatki metalowej. Jakiekolwiek wkroczenie (nagłe wejście) obsługi w strefę robota podczas jego pracy spowoduje jego natychmiastowe zatrzymanie (STOP awaryjny).
System zrobotyzowany spełnia założenia normy PN-EN ISO 10218-2.
Obwód bezpieczeństwa spełnia założenia normy PN-EN ISO 13849-1.
W 2015 roku firma Fanuc Robotics zaprezentowała jedynego na świecie robota współpracującego z człowiekiem (kolaboracyjnego). Wyposażony w czujniki siły i „ubrany” w miękką, gumową skórę robot CR-35iA nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń zabezpieczających, pracując obok ludzi. Operatorzy mogą kierować nim, uczyć go wykonywania zadań lub po prostu odepchnąć jeśli w danej chwili przeszkadza w wykonaniu jakiejś czynności. Dopuszczalne obciążenie robota wynosi 35 kg. Możliwość współpracy z człowiekiem bez instalowania siatki zabezpieczającej została potwierdzona certyfikatem bezpieczeństwa TÜV ISO 10218-1:2011, kategoria 3, PL=d.

Zdecydowanie najwięcej korzyści z wdrożenia zrobotyzowanej paletyzacji osiągają przedsiębiorstwa, w których wymagana jest jednoczesna paletyzacja produktów dostarczanych z kilku linii produkcyjnych na oddzielnych jednostkach paletowych. Wikpol wdrożył wiele systemów z jednym robotem obsługującym kilka linii pakujących, Rekordzista potrafi prowadzić jednoczesną paletyzację asortymentu z piętnastu linii pakujących na piętnastu stanowiskach paletyzacji, błyskawicznie przemieszczając się pomiędzy nimi.
Inny model paletyzacji, w którym elastyczne, zrobotyzowane rozwiązania znajdują zastosowanie, to paletyzacja różnych opakowań/produktów na wspólnej jednostce paletowej, tzw. paletyzacja na żądanie (zgodnie z zamówieniem klienta).
Zalety pakowania i paletyzacji z wykorzystaniem robota przemysłowego docenią również te przedsiębiorstwa, które dysponują ograniczoną powierzchnią produkcyjną. Robot potrafi pracować w bardzo ograniczonej przestrzeni, dodatkowo zręcznie omijając słupy konstrukcyjne hali, czy też skłonić się w razie potrzeby i z prędkością 130° na sekundę prześliznąć się „na milimetry” pod wystającą belką stropową.
Równie istotnym czynnikiem decydującym o wyborze robota do wykonywania zadań paletyzacji jest elastyczność tego typu rozwiązań. W przypadku linii zrobotyzowanych zmiana parametrów opakowań w zakresie gabarytów, masy i kształtu nie pociąga za sobą kosztownej przebudowy, która uniemożliwiłaby powrót do poprzednich parametrów paletyzowanego produktu (tak jak to często dzieje się w przypadku prostszych urządzeń paletyzujących).
Linie zrobotyzowane wyposażone w odpowiednio zaprojektowane głowice manipulacyjne są w stanie paletyzować produkty o różnych parametrach i nie wymagają żadnych korekt w obszarze konstrukcji.
Wikpol ma na koncie realizacje umożliwiające prowadzenie paletyzacji nawet dla ponad setki produktów o różnych gabarytach, masach i wzorach ułożenia na palecie, bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w układzie, poza wybraniem na panelu operatorskim rodzaju aktualnie paletyzowanego produktu.

Rozważając zakup linii do paletyzacji należy nie tylko dokładnie przeanalizować proces i wynikające z niego potrzeby, ale również, a może nawet przede wszystkim, należy przyjrzeć się zagadnieniu w dłuższej perspektywie. Jakie wymagania powinna spełnić linia paletyzacji za rok, dwa, może nawet pięć lat? Jaką powinna mieć wydajność? Jakie produkty będą paletyzowane? Czy mam pewność, że za rok rynek nie wymusi zmiany sposobu pakowania produktu, a tym samym sposobu jego paletyzacji? Jaką dysponuję przestrzenią, w której mogę zainstalować linię? Ilu pracowników będę mógł dzięki temu przesunąć do pracy na innych stanowiskach? Pytań jest wiele i zawsze, gdy rozmawiamy z klientem, stawiamy je celowo, pomagając mu tym samym w wyborze najlepszego rozwiązania.
Specjalizujemy się w doborze optymalnych produktów dla naszych partnerów. Opierając się na prawie 30-letnim doświadczeniu, proponujemy rozwiązania sprawdzone nie tylko w ramach wirtualnych symulacji prowadzanych z wykorzystaniem najnowocześniejszego dostępnego oprogramowania, czy też realnych prób i testów urządzeń w naszym laboratorium badawczo-rozwojowym, ale przede wszystkim w trakcie wieloletniej, wydajnej i niezawodnej pracy w zakładach produkcyjnych, działających w ponad 30 branżach przemysłu przetwórczego.

• obniżenie kosztów produkcji,
• ogromna dokładność w wykonywaniu zadanej pracy uzyskana dzięki perfekcyjnej powtarzalności i precyzji ruchów robota,
• wysoka wydajność aplikacji dzięki dużej szybkości procesu,
• możliwość łatwego i szybkiego dostosowania do nowego profilu produkcyjnego (elastyczność rozwiązania),
• podniesienie jakości produktu po wyeliminowaniu pomyłek, które pojawiają się w pracy wykonywanej ręcznie,
• optymalne wykorzystanie przestrzeni – robot potrafi pracować na bardzo ograniczonej przestrzeni, często jeszcze zręcznie omijając słupy konstrukcyjne hali czy belki stropowe,
• zastąpienie człowieka w ciężkich warunkach pracy – pracodawca jest w stanie przesunąć pracowników do mniej niebezpiecznej czy lżejszej pracy,
• możliwość przenoszenia z dużą prędkością dużych ciężarów,
• niezawodność (dzięki wyeliminowaniu potencjalnie awaryjnych elementów),
• prestiż wynikający ze zrobotyzowania procesu produkcji.

Obecnie na rynku dostępne są dwa główne typy urządzeń przeznaczonych do paletyzacji: urządzenia dedykowane pracujące w oparciu o szereg współpracujących ze sobą napędów tzw. paletyzery / paletyzatory (płytowe, portalowe itp.) oraz roboty przemysłowe z dedykowaną do tego procesu linią robotów paletyzujących. Paletyzery / paletyzatory to tradycyjne urządzenia dotychczas stosowane, których konstrukcja zazwyczaj jest dedykowana wyłącznie do paletyzacji jednego typu opakowań. Są zazwyczaj statycznie zamontowane w miejscu układania towarów na palecie, bez możliwości adaptacji do zmienionego produktu, jego wielkości, kształtu czy ciężaru. Drugi typ to rozwiązania, gdzie głównym elementem wykonawczym jest robot przemysłowy wyposażony w głowicę manipulacyjną. Konstrukcja i oprogramowanie robota zostały zoptymalizowane pod kątem procesu paletyzacji. Odpowiednio zaprojektowana głowica manipulacyjna jest w stanie paletyzować produkty różnego rodzaju oraz kształtu w tym samym czasie, bądź zostać zaadaptowana do tego typu pracy w przypadku zmiany rodzaju paletyzowanego produktu w późniejszym czasie.
Porównując oba rozwiązania nie trudno dostrzec techniczną przewagę linii zrobotyzowanych nad tradycyjnymi na wielu płaszczyznach, co w połączeniu ze znaczącym obniżeniem cen robotów powoduje, że dzisiaj przedsiębiorstwa chętniej sięgają po rozwiązania oparte o roboty przemysłowe niż tradycyjne paletyzery / paletyzatory.

Wybór techniki chwytania: podciśnieniowo, magnetycznie czy mechanicznie zależy od rodzaju produktu, jego wielkości, sposobu zapakowania i ogólnych warunków panujących w zakładzie produkcyjnym. Materiał, z jakiego wykonany jest element, oraz sposób jego opakowania są najważniejszymi cechami warunkującymi sposób uchwytu. Już podczas pierwszych rozmów z klientem wstępnie określamy sposób pochwycenia produkowanego towaru.
Przy wyborze techniki chwytania bierzemy pod uwagę sposób trzymania przedmiotu, aby nie ulegał przemieszczeniom w czasie przenoszenia, rozmiary chwytaka, rodzaj i kształt elementów trzymających, siłę uchwytu oraz rodzaj napędu. Często wielkość przestrzeni roboczej i sposób układania ładunku wymusza konkretne rozwiązanie dla manipulatora. Wybierając chwytak podciśnieniowy musimy wziąć pod uwagę zapylenie występujące przy produkcji oraz zachowanie układu w przypadku spadku ciśnienia powietrza lub zaniku zasilania elektrycznego generatorów podciśnienia – w takich sytuacjach chwytak podciśnieniowy upuści przenoszony ładunek, co może spowodować jego zniszczenie lub zagrożenie dla ludzi.
W chwytakach mechanicznych występuje wymuszone oddziaływanie na pobierany przedmiot. Jeśli jest on zbyt delikatny, może zostać uszkodzony. Najczęściej chwytaki mechaniczne stosowane są przy przenoszeniu dużych i ciężkich elementów, jak np. duże opakowania kartonowe (zbiorcze), worki papierowe i foliowe o wadze np. 25 kg, ofoliowane opakowania zbiorcze (np. cukru).
W przypadku kiedy przenoszone ładunki muszą być ustawiane obok siebie bez szczelin, wsuwane do otworów o wymiarach zbliżonych do ich gabarytów lub z takich otworów wyjmowane wybieramy chwyt podciśnieniowy. Możliwość zastosowania takiego chwytaka jest warunkowana właściwościami powierzchni ładunku (najczęściej górnej), za którą chcemy chwytać. Jeśli przenoszony element posiada skomplikowany kształt czy też nieregularną powierzchnię ta metoda staje się niemożliwa do zastosowania – nie uda się doszczelnić przyssawki i uzyskać wymaganej siły trzymającej. Inną przeszkodą w zastosowaniu chwytaka podciśnieniowego może być niewystarczająca wytrzymałość mechaniczna chwytanej powierzchni ładunku (np. klapy ciężkiego kartonu, które mogą się otworzyć podczas przenoszenia).
Pozostałe możliwości chwytania to np.:
– chwytaki elektromagnetyczne użyteczne przy przenoszeniu ładunków z materiałów ferromagnetycznych (np. arkusze blachy),
– chwytaki ściskające z boku opakowania sztywne (np. kartony) oraz chwytaki ściskające i podtrzymujące od spodu opakowania wiotkie lub delikatne (np. torebki papierowe).

Wszystkie roboty firmy FANUC, które stosujemy w naszych realizacjach, posiadają wbudowany system wizyjny. To takie „oczy robota”, które mogą pracować w wymiarze 2D lub 3D.
Dzięki wgranemu oprogramowaniu, podłączeniu jedynie kamery i obiektywu, używając systemu wizyjnego robot jest w stanie zlokalizować detale niezależnie od ich rozmiaru, kształtu czy położenia, odczytać kody kreskowe i sortować detale na podstawie kolorów, wspierać proces elastycznego podawania części poruszających się na linii produkcyjnej, a także pobierać detale znajdujące się w koszu lub na palecie. Dzięki temu systemowi robot paletyzujący jest w stanie rozpoznać opakowanie, jego położenie, chwycić karton czy tez worek oraz tak poprawić jego orientację, żeby ułożyć go w prawidłowej pozycji na palecie.

Producenci oferujący rozwiązania z zakresu nowoczesnych technologii ponoszą olbrzymie koszty związane z badaniami i testami swoich produktów, więc początkowe ceny nowych produktów są dość wysokie.
Zdarza się, że część firm wycofuje się ze swoich planów inwestycyjnych, po otrzymaniu ostatecznej oferty od wykonawcy przedstawiającej dokładną wielkość kosztów jakie ją czekają w pierwszej fazie realizacji projektu. Jednakże, decydując się na takie inwestycje, należy patrzeć długofalowo: jak ten wydatek przełoży się na wydajność produkcji w dłuższym okresie czasu. Często okazuje się również, że inwestor zyskuje dodatkowe korzyści, których w ogóle nie oczekiwał przy podejmowaniu decyzji o automatyzacji swojej produkcji.
Koszt zautomatyzowania czy zrobotyzowania produkcji zależy od wielu czynników, m.in. wielkości zakładu, profilu produkcji, zakładanej wydajności. Duże znaczenie ma również fakt, czy konieczna przy tym będzie integracja pracy wielu maszyn pracujących na danej linii produkcyjnej. Koszty takiego stanowiska są najwyższe.

Od projektu do efektu – takie hasło przyświeca profesjonalistom w branży.
Całość działań związanych z przedstawieniem oferty Wikpol rozpoczyna od rozmowy z przedstawicielami inwestora i określenia potrzeb rozwojowych oraz możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Mając powyższe informacje nasz firma może przedstawić ofertę zawierająca konkretne rozwiązanie oraz propozycję cenową. Do inwestora należy wybór najlepszego wg niego oferenta.
Proces przygotowania oferty w nasze firmie przebiega w 5 etapach:
Etap 1: Zebranie danych niezbędnych do sporządzenia oferty (rozmowy z klientem, wizja lokalna, omówienie możliwości).
Etap 2: Koncepcja i wstępny projekt techniczny (narada zespołu techniczno-handlowego, wypracowanie wstępnej koncepcji ze szczególnym uwzględnieniem norm bezpieczeństwa).
Etap 3: Symulacje i testy przyjętej koncepcji (symulacja pracy robota w aplikacji RoboGuide, testy na produkcie)
Etap 4: Przedstawienie oferty. Oferta składa się z części technicznej (opis działania linii, specyfikacja techniczna urządzeń, wymogi techniczne) oraz części handlowej (zestawienie cen, warunki płatności, gwarancji i serwisu).
Etap 5: Negocjacje, zamówienie/umowa.
Następnie proces realizacji zamówienia to 7 etapów:
1. prace projektowe,
2. wykonanie prototypu (w przypadku głowic manipulacyjnych robotów),
3. testy w laboratorium badawczo-rozwojowym,
4. produkt finalny,
5. prace montażowe,
6. uruchomienie na obiekcie,
7. szkolenie dla pracowników inwestora.

Niezwykle istotnym czynnikiem decydującym o wyborze robota do prowadzenia procesu paletyzacji jest elastyczność tego typu rozwiązania.
W przypadku linii zrobotyzowanych zmiana parametrów opakowania (gabaryt, waga, kształt) nie pociąga za sobą kosztownych zmian w konstrukcji urządzenia, uniemożliwiając często w późniejszym czasie powrót do poprzednich parametrów paletyzowanego produktu. Linie zrobotyzowane wyposażone w odpowiednio zaprojektowane głowice manipulacyjne są w stanie paletyzować produkty o różnych parametrach bez konieczności każdorazowego wprowadzania zmian w konstrukcjach urządzeń. Firma Wikpol posiada zrealizowane linie, gdzie klient może prowadzić paletyzację dla ponad setki produktów o różnych gabarytach, masach i wzorach ułożenia na palecie bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w układzie poza wybraniem z panela operatorskiego typu aktualnie paletyzowanego produktu.

Zdecydowanie najwięcej korzyści z wdrożenia zrobotyzowanej paletyzacji osiągną przedsiębiorstwa (branże), gdzie wymagana jest jednoczesna paletyzacja produktów z kliku linii produkcyjnych na oddzielnych jednostkach paletowych.
Firma Wikpol wdrożyła wiele aplikacji, w których jeden robot obsługuje kilka linii pakujących, a rekordzista potrafi nawet prowadzić jednoczesną paletyzację z piętnastu linii pakujących na piętnastu stanowiskach paletyzacji błyskawicznie przemieszczając się pomiędzy nimi. Inną dziedziną paletyzacji, gdzie elastyczne zrobotyzowane rozwiązania znajdują zastosowanie to paletyzacja różnych opakowań/produktów na wspólną jednostkę paletową – tzw. paletyzacja na żądanie zgodnie z zamówieniem klienta. Najwięcej tego typu rozwiązań znajduje zastosowanie w centrach logistycznych w których do jednego odbiorcy pakowane są palety z różnymi produktami.
W przypadku takich rozwiązań najważniejsze jest dobranie odpowiedniego typu robota przemysłowego (długość ramienia z chwytakiem, maksymalny udźwig, odpowiednia szybkość pracy) oraz zaprojektowanie głowicy manipulacyjnej w taki sposób, aby mogła chwytać różnego rodzaju produkty.

Rozwiązania proponowane przez polskie firmy w żaden sposób nie odbiegają od jakości i pomysłowości rozwiązań proponowanych w innych krajach Europy.
Wikpol posiada wszelkie niezbędne zasoby, aby zaprojektować, wykonać, zainstalować i przekazać do eksploatacji nawet najbardziej skomplikowaną i rozbudowaną zrobotyzowaną linię paletyzacji praktycznie dla każdego typu paletyzowanego produktu. Potwierdzeniem tego jest fakt, że jako jedyna firma w Polsce posiadamy certyfikat Partnera Systemowego w dziedzinie zrobotyzowanego pakowania i paletyzacji przyznany nam przez światowego lidera w produkcji robotów przemysłowych i sterowań dla maszyn CNC firmę FANUC Robotics.
Posiadamy doskonale wyposażone własne laboratorium badawczo-rozwojowe oraz centrum wytwórcze głowic manipulacyjnych głównie dla procesów pakowania i paletyzacji. Doskonalimy nasze produkty stosując najnowsze światowe osiągnięcia technologii materiałowej zwłaszcza w kierunku obniżania masy głowic przy zachowaniu pozostałych parametrów wytrzymałościowych. Współpracujemy w tym zakresie również z uczelniami technicznymi w tym Politechniką Lubelską.

Na wykonawcę zrobotyzowanej linii pakowania i paletyzacji warto wybrać firmę, która posiada doświadczenie w automatyzacji produkcji. Robotyzację uznaje się za kolejny, wyższy stopień automatyzacji.
Przewaga konkurencyjna Wikpol wynika przede wszystkim ze zdobywanego od ponad 20 lat działalności firmy doświadczenia w automatyzacji i robotyzacji. Długoletnia współpraca ze światowym liderem w produkcji robotów przemysłowych i sterowań dla maszyn CNC – FANUC Robotics zaowocowała przyznaniem nam, jako jedynej firmie w Polsce, certyfikatu Partnera Systemowego FANUC Robotics w zakresie zrobotyzowanego pakowania i paletyzacji. Nasza firma zrealizowała ponad 200 projektów w kraju i zagranicą (m. in. Litwa, Ukraina, Mołdawia, Chiny). Nie możemy zapomnieć również o tym, jak istotna jest wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów z dziedziny mechatroniki. Dbanie o rozwój pracowników oraz stałe podnoszenie ich kwalifikacji sprawia, że firma oferuje innowacyjne systemy, zgodne z trendami rynku automatyzacji i robotyzacji produkcji.
Wikpol posiada wszelkie niezbędne zasoby, aby zaprojektować, wykonać, zainstalować i przekazać do eksploatacji nawet najbardziej skomplikowaną i rozbudowaną zrobotyzowaną linię paletyzacji praktycznie dla każdego typu paletyzowanego produktu. Posiadamy doskonale wyposażone własne laboratorium badawczo-rozwojowe oraz centrum wytwórcze głowic manipulacyjnych głównie dla procesów pakowania i paletyzacji. Doskonalimy nasze produkty stosując najnowsze światowe osiągnięcia technologii materiałowej, zwłaszcza w kierunku obniżania masy głowic przy zachowaniu pozostałych parametrów wytrzymałościowych. Współpracujemy w tym zakresie również z Politechniką Lubelską.
Misja Wikpol polega na dostarczaniu Klientom optymalnych rozwiązań z zakresu robotyki i automatyki w dziedzinie pakowania i paletyzacji. Nasi klienci mogą więc mieć pewność, że zaproponowane przez nas rozwiązanie będzie najbardziej optymalnym ze względu na zadanie do którego realizacji zostało wykonane.