Przemysł cukrowniczy

Z przedsiębiorstwami reprezentującymi przemysł cukrowniczy współpracujemy od początku naszej działalności, tj. od ponad 30 lat. Nasze zautomatyzowane i zrobotyzowane linie pracują w dwudziestu największych cukrowniach na terenie Polski oraz w kilku fabrykach zagranicznych. Projektując systemy dla producentów cukru, mamy na uwadze zarówno specyficzne właściwości wyrobu, jak i konkretne potrzeby poszczególnych zakładów dynamicznie modernizujących swoją infrastrukturę techniczną.

Należy podkreślić, że nasze realizacje dla branży cukrowniczej obejmują rozwiązania dotyczące różnych odcinków produkcji. W przeszłości była to często automatyzacja pakowania cukru w worki otwarte i wentylowe w zakresie odważanej masy od 5 kg do 50 kg oraz w big-bagi 500 kg i 1 000 kg. Obecnie realizujemy inwestycje związane z robotyzacją pakowania torebek o masie 1 kg w kartony i displaye, które następnie układne są przez robota na paletach. Równie ważną kategorię naszych wdrożeń w cukrowniach stanowi robotyzacja procesu paletyzacji. Zrobotyzowane linie paletyzacji są indywidualnie przystosowane do uwarunkowań produkcyjnych danego zakładu, np. mogą pobierać opakowania detaliczne (torebki 1 kg) i hurtowe (worki o masie 5, 10, 15, 20 i 50 kg). Różny może być także stopień  wsparcia informatycznego: od oprogramowania sterującego linią do pełnej wymiany danych z systemami ERP.

Ciekawa jest także nasza oferta dotycząca skupu i oceny surowca buraczanego. Składają się na nią nowoczesne, zaawansowane technicznie produkty, takie jak Zintegrowany System Skupu Surowca umożliwiający płynną organizację transportu i odbioru buraków przez cukrownię oraz pełną identyfikację każdej przywożonej partii surowca. Jednym z udogodnień przewidzianych w tym systemie jest wykorzystanie telefonów komórkowych jako wielofunkcyjnych narzędzi do lokalizacji (np. konkretnej pryzmy buraków), komunikacji (wymiana danych między kierowcą a dyspozytorem), gromadzenia danych oraz instalowania konkretnych aplikacji realizujących określone funkcjonalności.

ZSSS powiązany jest z innymi aplikacjami obsługującymi etap przedprodukcyjny. Należy do nich oprogramowanie przeznaczone do zarządzania gospodarką magazynową surowca czy też system księgowy służący rozliczaniu plantatorów (m.in. w odniesieniu do kontraktacji).

Szczególnie interesujący produkt z tej grupy, z uwagi na wysoką wydajność procesu oraz bezobsługową pracę w trybie 24-godzinnym, stanowi zrobotyzowana linia oceny surowca, złożona z dwóch części: przygotowania surowca do wykonania prób jakościowych oraz laboratorium. Praca laboratorium analitycznego, badającego miazgę buraczaną pod kątem zawartości cukru i obecności zanieczyszczeń, opiera się na robocie przemysłowym wyposażonym w specjalistyczną, wielofunkcyjną głowicę manipulacyjną. Kolejną ważną rolą systemu jest automatyczna identyfikacja prób oraz gromadzenie wyników w specjalnym systemie (LabSys2000B).

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Z przyjemnością pomożemy Ci w doborze najlepszego rozwiązania.