Testy wirtualne

Testy wirtualne są ważnym etapem procesu wytwarzania zrobotyzowanych linii paletyzacji
i pakowania zbiorczego. Dzięki nim możemy zidentyfikować potencjalne problemy, a także optymalizować zastosowane rozwiązania jeszcze przed ich fizyczną implementacją. Testy wirtualne polegają na symulacji różnych scenariuszy i podejść w oparciu o modele cyfrowe.

TESTOWANIE KONSTRUKCJI URZĄDZEŃ

Pierwszym krokiem jest testowanie modeli urządzeń pod kątem ich niezawodności i trwałości. Konstruktorzy Wikpolu badają stan naprężeń wewnętrznych i odkształceń poszczególnych części maszyn w warunkach odwzorowania ich rzeczywistego obciążenia mechanicznego.

Obliczenia wytrzymałościowe, jakim poddane są kluczowe elementy maszyn, minimalizują ryzyko powstania uszkodzeń podczas eksploatacji.

Badanie naprężeń zredukowanych według metody von Misesa – rama

SYMULACJA PRACY LINII W ŚRODOWISKU CYFROWYM

Testowanie linii w środowisku cyfrowym wykonywane jest w oparciu o wirtualną wersję linii rzeczywistej. Polega na projektowaniu i sprawdzaniu różnych scenariuszy produkcji.

Dzięki testowaniu różnych wariantów procesów zachodzących na linii produkcyjnej, takich jak:

przemieszczanie się produktów i materiałów pomocniczych
rodzaj i czas trwania poszczególnych operacji
przepływ informacji

możemy prawidłowo ocenić, które rozwiązanie jest efektywne z punktu widzenia klienta.

Podczas symulacji można weryfikować i zoptymalizować różne aspekty procesów:

szybkość
wydajność
bezpieczeństwo
koszty
efektywność
możliwe kolizje
jakość

Podstawowe narzędzia symulacyjne stosowane w Wikpolu to:

1. Oprogramowanie do symulacji pracy robotów

Służy do modelowania pracy robota i jego sterowania w celu szybkiego, bezproblemowego konfigurowania. Umożliwia proste planowanie ścieżek roboczych z użyciem animacji (wizualizacja zasięgów oraz precyzyjne odwzorowanie cykli pracy). W efekcie pozwala na dobranie optymalnej jednostki do danego zastosowania.

Symulacje robotów obejmują następujące parametry:

czas cyklu
trajektorię ruchów robota
polecenia
wykrywanie kolizji
zasięg robota
obciążenie głowicy
żywotność osi robota

2. Oprogramowanie testujące pracę linii
Modelowanie działania zrobotyzowanych linii paletyzacji i pakowania zbiorczego może być prowadzone na różnych poziomach. Jest ono pomocne w projektowaniu i weryfikacji wszystkich elementów mających realny wpływa na wydajność i optymalne działanie systemu, takich jak:

koncepcje linii
procesy produkcyjne
programowanie off-line
programowanie PLC

W przypadku systemów sterowania ważnym aspektem testowania jest sprawdzenie, czy program działa zgodnie z założonym algorytmem sterowania oraz czy jest odporny na zakłócenia. W tym celu programiści PLC wywołują sytuacje awaryjne, po to, by wiedzieć, jak reagować w przyszłości na zdarzenia.

Symulacja linii pozwala na zidentyfikowanie potencjalnych błędów i problemów, takich jak opóźnienia w przebiegu procesów wytwórczych lub awarie maszyn, zanim faktyczna linia produkcyjna zostanie zbudowana. Uzyskana wiedza na temat rzeczywistego działania linii służy zoptymalizowaniu jej projektu.

Korzyści wynikające z symulacji linii:

Oszczędność kosztów

Oszczędność czasu

Poprawa jakości produktów

Optymalizacja działania

Testy wirtualne urządzeń i linii produkcyjnych są niezwykle ważne, ponieważ pozwalają na zapewnienie ich efektywnego, bezpiecznego i optymalnego działania.

Przeczytaj również

Roboty vs. Coboty: Które rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w procesach paletyzacji i pakowania?
Manualne pakowanie możemy definitywnie ogranicz...
Roboty magazynowe: 5 obszarów, w których można postawić na automatyzację
Automatyzacja w magazynie przekłada się be...