Szkolenie operatorów

Przed rozpoczęciem eksploatacji linii paletyzacji i pakowania nasi klienci odbywają kompleksowe szkolenie techniczne, w których główny akcent kładziemy na praktyczną obsługę systemu. Podczas szkolenia symulujemy niestandardowe sytuacje, awarie i usterki, które mogą zdarzyć się w trakcie pracy poszczególnych urządzeń. Uczymy również pracowników obsługi manewrowania
w trybie ręcznym, przy czym operator powinien wykonać operacje na panelu HMI, umożliwiające kontynuację pracy automatycznej.

Szkolenia są także dla nas doskonałą okazją do testowania produktów w trudnych warunkach, np. badamy poziom zabezpieczenia interfejsu przed błędami popełnianymi przez użytkowników.

Przeczytaj również

Montaż i wdrożenie
Etap montażu i uruchomienia linii paletyza...
Testy laboratoryjne i fabryczne
Testy laboratoryjne mają na celu sprawdzen...