Poznaj łatwość obsługi i intuicyjny interfejs linii paletyzacji i pakowania Wikpolu

Czytelny interfejs

Podczas projektowania zrobotyzowanych linii paletyzacji i pakowania zwracamy baczną uwagę na komfort pracy, który obejmuje różne obszary z zakresu ergonomii. Jednym z przykładów takich działań jest projektowanie interfejsu programów sterowania pod kątem doświadczeń użytkownika (UX). W efekcie osoby obsługujące nasze systemy komunikują się z urządzeniami za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu (HMI), dzięki któremu widzą na monitorze panelu operatorskiego czytelny obraz całej linii, stany poszczególnych urządzeń oraz aktualne położenie produktu. Dzięki zaawansowanej diagnostyce układu otrzymują również precyzyjne informacje o wystąpieniu awarii oraz jej lokalizacji.

Specjalistyczne narzędzia informatyczne

Oprogramowanie naszych produktów jest stale rozwijane w kierunku maksymalnego uproszczenia obsługi skomplikowanych systemów oraz integracji z programami typu ERP. Przykładem pierwszego podejścia jest specjalistyczny program informatyczny Alpa-add, który umożliwia użytkownikowi proste i szybkie definiowanie schematu ułożenia produktu w poszczególnych warstwach na palecie oraz sposobu nakładania przekładek. Pracownik obsługujący linię tworzy za pomocą programu trójwymiarowe modele rozmieszczenia paletyzowanych elementów. Następnie gotowe algorytmy są eksportowane do pamięci robota, który przetwarza kod źródłowy na swój język i opracowuje trajektorie własnych ruchów.

Funkcja zmiany schematu ustawień produktu na palecie ma duże znaczenie w obecnych realiach produkcyjnych, w których wytwarzane są coraz krótsze partie wyrobów. Możliwość szybkiego, bezkosztowego reagowania na coraz to nowe wyzwania stanowi często o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Odrębną kategorię stanowi oprogramowanie, które umożliwia wpięcie zrobotyzowanej linii paletyzacji i pakowania w ogólnozakładowy obieg informacji, a także zdalne monitorowanie efektywności jej pracy. Program pobiera z systemu zarządzania przedsiębiorstwem (SAP, QGUAR, Egeria, IMPULS, MILD, WMS itp.) dane o bieżących planach produkcyjnych w czasie rzeczywistym i uruchamia właściwy program paletyzacji i pakowania.

Program pozwala pracownikom odpowiedzialnym za proces paletyzacji i pakowania śledzić na bieżąco jego przebieg realizacji zdań, a także reagować na pojawiające się nieprawidłowości.

System dodatkowo umożliwia:

rejestrację ilości spaletyzowanego produktu oraz wydanych na magazyn palet
integrację z aplikatorem etykiet
raportowanie pracy linii, rejestrowanie stanów awaryjnych
parametryzowanie pracy linii
wizualizację pracy poszczególnych elementów linii
planowanie przeglądów, sygnalizację konieczności wykonania przeglądów
zdalny dostęp serwisowy do systemu

Oprogramowanie jest również źródłem danych potrzebnych do analizy wskaźników efektywności procesu produkcyjnego, np. OEE, oraz diagnozy przyczyn strat w produkcji.

Bogaty pakiet serwisowy

Oferujemy pełny zakres usług serwisowych, które wykonujemy zdalnie poprzez bezpieczne połączenie VPN lub na miejscu – w zakładzie klienta.

Nasze ekipy serwisowe, złożone z wysoko wykwalifikowanych inżynierów mechaników, programistów oraz robotyków, reagują niezwłocznie na zgłoszenia przekazywane przez SUR.

Właściwe użytkowanie linii paletyzacji i pakowania, które obejmuje m.in. przestrzeganie zalecanych terminów przeglądów głównych i okresowych, gwarantuje długą i bezproblemową eksploatację urządzeń, przynosząc tym samym wymierne korzyści:

minimalizuje problemy związane z utrzymaniem ruchu
obniża koszty utrzymania ruchu
zmniejsza awaryjność maszyn i urządzeń
ogranicza czas przeglądów i konserwacji
eliminuje zarządzanie częściami zamiennymi
ułatwia precyzyjne planowanie procesów produkcji

Dokładamy starań, by nasze linie paletyzacji i pakowania spełniały oczekiwania użytkowników i pomagały efektywnie realizować zadania produkcyjne. W tym celu wprowadzamy elementy predykcyjnego utrzymania ruchu w zakresie materiałów eksploatacyjnych, np. środków smarnych, dla produkowanych przez nas urządzeń.

W przypadku robotów Fanuc, które wraz z głowicami manipulacyjnymi stanowią newralgiczne elementy systemu, predykcyjne utrzymanie realizowane jest dwutorowo:

  1. Podczas uruchomienia linii wykonujemy przegląd zerowy robota i porównujemy otrzymane wyniki z danymi uzyskanymi w trakcie następnego przeglądu (eksploatacyjnego). Obydwa badania prowadzone są w specjalistycznym programie DiagnosticPro, a uzyskane w ich wyniku informacje pozwalają określić zalecane zabiegi konserwacyjne lub czynności serwisowe dla poszczególnych podzespołów maszyny.
  2. Kolejna metoda prowadzi do zwiększenia żywotności pracujących elementów robota, np. przekładni. Polega ona na optymalizowaniu trajektorii jego ruchów oraz osiąganych prędkości i przyśpieszeń, poprzez właściwy dobór parametrów w programie Roboguide iRDiagnostics.

Zdalny serwis

Zdalne serwisowanie urządzeń zostało wdrożone w oparciu o rozbudowaną diagnostykę układu sterowania. Dzięki dostępowi online pracownicy naszego serwisu realizują zdalnie szereg czynności związanych z utrzymaniem ruchu:

badanie zgłaszanych zdarzeń (problemów, usterek)
wprowadzanie korekt nastaw parametrów

Kolejnym przykładem ułatwień dla użytkowników jest możliwość zdalnej parametryzacji pracy linii, np. tworzenia nowych wzorów ułożeń produktu na palecie oraz ich edycji.

Skuteczna komunikacja

Użytkownicy linii paletyzacji i pakowania mają zapewnioną bezpośrednią komunikację z serwisem Wikpolu za pomocą platformy Jira Service Desk. System ma na celu skrócenie czasu realizacji zleceń poprzez porządkowanie przepływu informacji i przepływu pracy.

Po przesłaniu zawiadomienia o zdarzeniu, klient obserwuje status swojego zgłoszenia (aktualnego stanu realizacji) online Równocześnie może prowadzić bieżącą wymianę informacji z wyznaczonym pracownikiem serwisu.

System przewiduje skuteczne mechanizmy kontroli:

informacje o statusie i czasie wykonania zlecenia są czytelne i łatwe do analizy
system wylicza podstawowe współczynniki efektywności prezentowane w postaci raportów i wykresów

Jira Serwis Desk jest narzędziem usprawniające obsługę naszych klientów. Gwarantuje uzyskanie przez nich aktualnej, wyczerpującej informacji na temat stanu realizacji zgłoszonych zdarzeń oraz umożliwia przekazanie swoich uwag i propozycji.

Szkolenia

Przed rozpoczęciem eksploatacji linii paletyzacji i pakowania nasi klienci odbywają kompleksowe szkolenie techniczne, w którym, obok tematów teoretycznych, główny akcent kładziemy na praktyczną obsługę systemu. Podczas szkolenia symulujemy niestandardowe sytuacje, awarie i usterki, które mogą zdarzyć się w trakcie pracy poszczególnych urządzeń. (Na przykład pozorujemy zasłonięcie czujnika optycznego kawałkiem folii z owijarki, która teoretycznie może spaść z przejeżdżającej palety.) Uczymy również pracowników obsługi manewrowania w trybie ręcznym, przy czym operator powinien wykonać operacje na panelu HMI, umożliwiające kontynuację pracy automatycznej.

Szkolenia są także dla nas doskonałą okazją do testowania produktów w trudnych warunkach. Przykładowo badanie poziomu zabezpieczenia interfejsu oraz diagnozowanie ewentualnych błędów programu sterownika polega na dowolnym klikaniu klawiszy panelu operatora przez uczestników szkolenia. Oprogramowanie pozytywnie przechodzi test bezpieczeństwa, jeśli takie przypadkowe użytkowanie nie spowoduje zacięcia interfejsu lub nie doprowadzi do innej, poważniejszej usterki.

Przeczytaj również

Roboty vs. Coboty: Które rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w procesach paletyzacji i pakowania?
Manualne pakowanie możemy definitywnie ogranicz...
Roboty magazynowe: 5 obszarów, w których można postawić na automatyzację
Automatyzacja w magazynie przekłada się be...