Projekty konstrukcji i sterowania

Zarówno projektowanie urządzeń wchodzących w skład zrobotyzowanych linii Wikpolu, jak i projektowanie całych linii oraz systemów sterowania odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi projektowych.

Projekty konstrukcji

Projektowanie konstrukcji mechanicznych urządzeń to złożony proces polegający na opracowywaniu koncepcji i modeli komponentów mechanicznych oraz ich specyfikacji i dokumentacji w celu stworzenia funkcjonalnych, wydajnych urządzeń. Proces obejmuje także przygotowywanie symulacji cyfrowych.

Konstruktorzy Wikpolu realizują te zadania za pomocą nowoczesnego oprogramowania, które umożliwia wykonanie cyfrowego modelu projektowanej linii i odwzorowanie rzeczywistych warunków pracy maszyn pod względem ich obciążenia mechanicznego. Narzędzie pozwala na wirtualne testowanie urządzeń pod kątem poprawności funkcjonowania oraz właściwego doboru materiałów. Służy również do prowadzenia niezbędnych obliczeń wytrzymałościowych (metodą MES), a także oceny ergonomii urządzeń.

W przypadku kluczowego urządzenia w linii paletyzacji i pakowania, jakim jest głowica manipulacyjna robota, analiza MES umożliwia skuteczne rozwiązanie kwestii decydujących o jej użyteczności
i trwałości, takich jak:

lekkość vs. sztywność
zapewnienie niezbędnych funkcji vs. prosta konstrukcja
odpowiedni poziom niezawodności vs. niska masa

Filmy przedstawiają badanie naprężeń zredukowanych według metody von Misesa dla ramienia podajnika i półki.

Głowice manipulacyjne robotów są dobrym przykładem ilustrującym wielowymiarowość zadania projektowego. Z jednej strony muszą być idealnie dopasowane do cech produktu oraz warunków pracy:

cechy produktu: masa, kształt, gabaryty, materiał z jakiego został wykonany, odporność na uszkodzenia mechaniczne i odkształcenia
warunki pracy: temperatura i jej amplituda, wilgotność, zapylenie, obecność czynników chemicznych, dostępna przestrzeń robocza, specjalne wymagania higieniczne, dotyczące sterylności wydajności

Z drugiej strony podlegają licznym ograniczeniom związanym z parametrami fizycznymi:

masa/gabaryty/moment bezwładności
wytrzymałość
sztywność
stateczność
nośność

Finalnie konstrukcja głowicy musi być zaprojektowana w sposób gwarantujący oczekiwaną wydajność (czas trwania cyklu) w ramach optymalnych kosztów wytworzenia i eksploatacji, oczywiście z uwzględnieniem wskazanych powyżej czynników zewnętrznych.

Projekty sterowania

Projektowanie układu sterowania jest procesem wieloetapowym. Rozpoczyna się od analizy ogólnej koncepcji linii oraz wymagań klienta dotyczących sterowania. Projektanci automatycy Wikpolu, po zapoznaniu się z rysunkami technologicznymi linii oraz projektami konstrukcji urządzeń, dokonują oceny ryzyka technicznego dla maszyn. Na podstawie uzyskanych wyników, a także norm dotyczących bezpieczeństwa maszyn dobierają techniczne środki ochronne.  

W kolejnym kroku tworzą projekty sterowania poszczególnych urządzeń z uwzględnieniem komponentów sterowania, takich jak: czujniki, elektrozawory, sterowniki PLC, sterowniki bezpieczeństwa. Posługują się przy tym autorskim oprogramowaniem Wikpolu. Na tym etapie koncepcja sterowania jest weryfikowana przez zespół projektowy. W przypadku pozytywnej oceny projektanci automatycy opracowują projekty sterowania. Proces ten jest częściowo zautomatyzowany dzięki użyciu specjalistycznego generatora schematów, który pobiera pliki wsadowe tworzone przez program Wikpolu. Tak przygotowane projekty sterowania podlegają kolejnej, tym razem ostatecznej ocenie. Wtedy też tworzone są protokoły (w tym ISO), służące do sprawdzenia układów sterowania oraz maszyn po etapie montażu i uruchomienia.

Przeczytaj również

Szkolenie operatorów
Przed rozpoczęciem eksploatacji linii pale...
Montaż i wdrożenie
Etap montażu i uruchomienia linii paletyza...