Projektujemy optymalne rozwiązania

Projekt optymalny

Optymalny projekt to projekt skrojony pod kątem potrzeb klienta, ale także uwzględniający założony budżet.

Tworzenie optymalnego rozwiązania rozpoczyna się już na etapie opracowywania założeń projektowych. Punktem wyjścia są cele, jakie klient zamierza osiągnąć w wyniku robotyzacji. Jednocześnie inżynierowie Wikpolu analizują techniczne warunki inwestycji, wśród których najważniejsze to:

Proces, który będzie podlegał robotyzacji
Cechy produktu
Wymagania produkcyjne (wydajność, efektywność, liczba i częstotliwość zmian formatów)
Warunki produkcji
- dostępna przestrzeń
- czynniki uciążliwe, temperatura, wilgotność
Technologia produkcji
Logistyka transportu na produkcji
Przepływy materiałów i detali
Stopień automatyzacji zakładanej przez klienta (automatyzacja pełna/częściowa)
Wymagania, jakie powinna spełnić linia za 5, 10 lat
Procesy przebiegające przed i za stanowiskiem robota

Zebrane informacje są bazą opracowania wstępnej koncepcji linii, która opiera się na optymalnej konfiguracji urządzeń. Chodzi zarówno o dobór oraz zaprojektowanie maszyn, jaki i ich właściwe ustawienie pod kątem funkcjonalnym.

Tworzymy optymalne rozwiązania uwzględniające

Potrzeby klienta

Wysokość przyjętego budżetu

Możliwości rozwoju

Warunki produkcyjne w zakładzie

W kolejnym kroku inżynierowie przystępują do optymalizacji koncepcji w celu uzyskania założonych wskaźników i oszczędności nakładów.

Na tym etapie niezbędnym narzędziem stają się modele cyfrowe, które ułatwiają zrozumienie i zoptymalizowanie procesów produkcyjnych poprzez symulację różnych scenariuszy i podejść, jeszcze przed wdrożeniem ich w rzeczywistości.

Symulacja linii w środowisku cyfrowym

Symulacja linii w środowisku cyfrowym wykonywana jest w oparciu o wirtualną wersję linii rzeczywistej. Polega na projektowaniu i sprawdzaniu różnych scenariuszy produkcji.

Dzięki testowaniu różnych wariantów procesów zachodzących na linii produkcyjnej, takich jak:

  • przemieszczanie się produktów i materiałów pomocniczych
  • rodzaj i czas trwania poszczególnych operacji
  • przepływ informacji

możemy prawidłowo ocenić, które rozwiązanie jest efektywne z punktu widzenia klienta.

Podczas symulacji można weryfikować i zoptymalizować różne aspekty procesów:

szybkość
wydajność
efektywność
możliwe kolizje
bezpieczeństwo
koszty
jakość

Podstawowe narzędzia symulacyjne stosowane w Wikpolu to:

1. Oprogramowanie do symulacji pracy robotów
Służy do modelowania pracy robota i jego sterowania w celu szybkiego, bezproblemowego konfigurowania. Umożliwia proste planowanie ścieżek roboczych z użyciem animacji (wizualizacja zasięgów oraz precyzyjne odwzorowanie cykli pracy). W efekcie pozwala na dobranie optymalnej jednostki do danego zastosowania.

Symulacje robotów obejmują następujące parametry:

czas cyklu
trajektorię ruchów robota
polecenia
wykrywanie kolizji
zasięg robota
obciążenie głowicy
żywotność osi robota

2. Oprogramowanie testujące pracę linii
Modelowanie działania zrobotyzowanych linii paletyzacji i pakowania zbiorczego może być prowadzone na różnych poziomach. Jest ono pomocne w projektowaniu i weryfikacji wszystkich elementów mających realny wpływa na wydajność i optymalne działanie systemu, takich jak:

koncepcje linii
procesy produkcyjne
programowanie off-line
programowanie PLC

W przypadku systemów sterowania ważnym aspektem testowania jest sprawdzenie, czy program działa zgodnie z założonym algorytmem sterowania oraz czy jest odporny na zakłócenia. W tym celu programiści PLC wywołują sytuacje awaryjne, po to, by wiedzieć, jak reagować w przyszłości na zdarzenia.

Symulacja linii pozwala na zidentyfikowanie potencjalnych błędów i problemów, takich jak opóźnienia w przebiegu procesów wytwórczych lub awarie maszyn, zanim faktyczna linia produkcyjna zostanie zbudowana. Uzyskana wiedza na temat rzeczywistego działania linii służy zoptymalizowaniu jej projektu.

Korzyści wynikające z symulacji linii:

Oszczędność kosztów

Oszczędność czasu

Poprawa jakości produktów

Optymalizacja działania

Poza aspektami technicznymi i ekonomicznymi na pełny obraz inwestycji składają się dodatkowo czynniki organizacyjne, ergonomiczne, a także związane z bezpieczeństwem oraz wymianą danych.

Projekt optymalny

Zastosowane rozwiązania IT

Bezpieczeństwo

Ergonomia

Wydajność

Zastosowane rozwiązania techniczne

Projekt
optymalny

Niezawodność

Trwałość

Sprawność

Efektywność wykorzystania urządzeń

Efektywność kosztowa

Stworzenie optymalnego projektu zrobotyzowanej linii paletyzacji i pakowania zbiorczego wymaga uwzględnienia wielu elementów i dokładnego zrozumienia wymagań produkcyjnych. Jednak tylko w taki sposób można wykonać system, który będzie efektywny, bezpieczny i oszczędny.

Przeczytaj również

Roboty vs. Coboty: Które rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w procesach paletyzacji i pakowania?
Manualne pakowanie możemy definitywnie ogranicz...
Roboty magazynowe: 5 obszarów, w których można postawić na automatyzację
Automatyzacja w magazynie przekłada się be...