Linie paletyzacji i pakowania są projektowane indywidualnie pod kątem potrzeb

Projekt optymalny

Właściwa identyfikacja potrzeb jest kluczem do stworzenia rozwiązania optymalnego – takiego, które spełnia wszystkie oczekiwania klienta w ramach akceptowalnych przez niego nakładów. Z tego względu specjaliści Wikpolu w pierwszym etapie współpracy dokonują kompleksowej analizy celów i warunków projektu, w tym:

  • charakterystyki produktu i procesu wytwarzania
  • przepływów materiałów i detali
  • wielkości dostępnego miejsca
  • wymagań, jakie powinna spełnić linia za 5, 10 lat
  • procesów przebiegających przed i za stanowiskiem robota

Na podstawie zgromadzonych informacji powstaje obraz inwestycji, obejmujący aspekty: techniczne, ekonomiczne, organizacyjne, ergonomiczne, związane z bezpieczeństwem i wymianą danych itp.

Niezbędnym narzędziem w tej fazie są modele cyfrowe. Dzięki nim zespół projektowy Wikpolu skutecznie weryfikuje założenia i optymalizuje powstającą koncepcję.

Dzięki znajomości potrzeb klientów – bieżących i przyszłych – możemy doradzać naszym partnerom w doborze najbardziej efektywnych rozwiązań dotyczących projektu.

Projekt optymalny

Zastosowane rozwiązania IT

Bezpieczeństwo

Ergonomia

Wydajność

Zastosowane rozwiązania techniczne

Projekt
optymalny

Niezawodność

Trwałość

Sprawność

Efektywność wykorzystania urządzeń

Efektywność kosztowa

Wszechstronne testowanie

Testowanie rozwiązań opracowywanych przez zespól projektowy odbywa się na kilku poziomach.
1. Testy wirtualne
Obejmują symulacje działania poszczególnych urządzeń oraz systemu jako całości. Skupiamy się głównie na wydajności, żywotności (niezawodności) urządzeń, eliminacji potencjalnych kolizji oraz poprawności działania oprogramowania. Po tym etapie mamy pewność, że projekt jest optymalny pod kątem potrzeb klienta.
2. Testy produkcyjne i FAT
W fazie produkcji testujemy wytworzone urządzenia, działanie systemów automatyki i elektrycznych, a także wydajność całej linii. Ostatnim etapem jest FAT, który ostatecznie potwierdza jakość produktu końcowego.

Opieka nad klientem

Obejmuje różne poziomy współpracy:

  • Pełne wdrożenie linii paletyzacji i pakowania w zakładzie
  • Szkolenie pracowników odpowiedzialnych za działanie linii
  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
  • Zdalny monitoring pracy linii

Przywiązujemy dużą wagę do obsługi posprzedażnej. Jej poziom wpływa na sposób eksploatacji linii przez użytkownika, a tym samym na żywotność i niezawodność pracy urządzeń.

Przeczytaj również

Roboty vs. Coboty: Które rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w procesach paletyzacji i pakowania?
Manualne pakowanie możemy definitywnie ogranicz...
Roboty magazynowe: 5 obszarów, w których można postawić na automatyzację
Automatyzacja w magazynie przekłada się be...