Precyzyjne i bezpieczne działanie linie paletyzacji i pakowania zbiorczego to specjalność Wikpolu

Praca wykonana w ramach zrobotyzowanych linii jest precyzyjna. O stopniu tej precyzji decydują główne jednostki – roboty, których dokładność wymusza równie doskonałe działanie wszystkich urządzeń współpracujących w układzie.

Jak określa się precyzję robotów?

Istnieją dwa podstawowe parametry, które opisują precyzję robotów.

1. Powtarzalność pracy robota
Najważniejszym parametrem świadczącym o precyzji robota jest powtarzalność jego ruchów, a konkretnie powtarzalność dojazdu do punktu. Mierzy się ją w mm jako największe odchylenie od zaprojektowanego toru ruchu. Parametr ten przybiera różne wartości dla poszczególnych serii oraz wersji robotów, które różnią się między sobą gabarytami, masą własną, udźwigiem, zasięgiem ramienia, prędkością pracy itp. I tak roboty zaprojektowane do prac precyzyjnych, np. SCARA, wykazują odchylenie 0,01 mm, a roboty uniwersalne – 0,04 mm. W każdym jednak przypadku powtarzalność pracy robotów jest bardzo duża.

2. Constant Path
Kolejnym parametrem świadczący o precyzji robota jest Constant Path, czyli utrzymywanie tej samej ścieżki ruchu przy dojeżdżaniu do określonych punktów, bez względu na zmiany prędkości globalnej maszyny. W praktyce oznacza to, że:

  • po każdym zatrzymaniu robot powraca na zaprogramowaną ścieżkę
  • robot utrzymuje tę samą ścieżkę ruchu bez względu na zmianę prędkości w poszczególnych etapach ruchu
  • robot wykonuje ruch liniowy na wskazanym odcinku, niezależnie od prędkości.

Warto zwrócić uwagę na liczne pozytywne efekty, które wynikają z precyzji robotów oraz pozostałych urządzeń wchodzących w skład linii paletyzacji i pakowania:

Ograniczenie strat produktowych
Brak przypadkowych ruchów robotów oraz ich dokładność powodują, że paletyzowany produkt nie ulega uszkodzeniom np. na skutek: uderzenia, upuszczania, zgniecenia, rozerwania itp. Skala korzyści wynikających z wyeliminowania braków różni się w zależności od charakteru produkcji. Z reguły ich wpływ na efektywność procesu wytwarzania jest zauważalny. Jednak w niektórych przypadkach staje się znaczący dla ogólnego wyniku zakładu. Jak w przypadku układania stosów delikatnych elementów ceramicznych, w którym przedsiębiorstwo odnotowało ponad 20% spadek braków!

Wysoka jakość końcowa
Precyzyjnie spaletyzowane stosy przekładają się na bezpieczeństwo produktu podczas magazynowania i transportu. Mają również pozytywny wpływ na estetykę dostaw, a tym samym na postrzeganie firmy przez jej klientów.

Oszczędność zasobów
Oszczędności zasobów uzyskiwane dzięki precyzji urządzeń pracujących w linii paletyzacji i pakowania są wielowymiarowe. Mogą dotyczyć:

  • wielkości obszaru roboczego (powierzchni lub przestrzeni)
  • liczby pracowników obsługi
  • zużycia materiałów eksploatacyjnych
  • zużycia mediów, np. energii elektrycznej.

Przeczytaj również

Roboty vs. Coboty: Które rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w procesach paletyzacji i pakowania?
Manualne pakowanie możemy definitywnie ogranicz...
Roboty magazynowe: 5 obszarów, w których można postawić na automatyzację
Automatyzacja w magazynie przekłada się be...