Sprawdź, jakie oszczędności przynoszą rozwiązania Wikpolu

Zrobotyzowane linie paletyzacji i pakowania Wikpolu pozwalają na uzyskanie wymiernych oszczędności, które wpływają pozytywnie na kształtowanie się całkowitego kosztu posiadania (TCO). Można wskazać wiele obszarów generowania efektywności kosztowej. Dla użytkowników coraz większe znaczenie mają:

Oszczędność przestrzeni lub powierzchni roboczej

Przedsiębiorcy często stają przed problemem, w jaki sposób zwiększyć wolumen lub wydajność produkcji bez ponoszenia zbędnych nakładów na kosztowną rozbudowę zakładu. W takim przypadku robotyzacja jest właściwym rozwiązaniem, szczególnie jeśli chodzi o paletyzację. Dobranie odpowiedniego modelu robota paletyzującego do charakterystyki miejsca, jakim dysponujemy, nie stwarza szczególnych problemów.

Roboty zostały zaprojektowane w taki sposób, by ich przestrzeń robocza była optymalna. W tym aspekcie ważną rolę odgrywa kilka cech: zakres pracy ramienia (niektóre roboty chwytają do góry i za siebie), wielkość skoku pionowego (roboty mogą np. paletyzować stosy wysokie na 2 m), zasięg ramienia (ponad 3,7 m). Dodając do opisanych właściwości precyzyjną trajektorię ruchów, otrzymujemy maszynę, która w efektywny sposób korzysta z dostępnych zasobów.

Roboty sprawdzają się w każdej przestrzeni, nawet bardzo ograniczonej. Dobrym przykładem jest robot, który pakuje butelki z alkoholem podawane z jednej nitki produkcyjnej na stanowisku o wysokości 1,2 m. Robot nie wykorzystuje jeszcze całego swojego potencjału, ponieważ został zaprojektowany do odbioru produktów z dwóch linii. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu zakład zwiększył wydajność, nie inwestując środków w uciążliwą i drogą rozbudowę hali.

Oszczędność energii

Zużycie energii elektrycznej, stanowiącej znaczący składnik kosztowy działalności produkcyjnej, jest przedmiotem zainteresowania większości przedsiębiorstw. Wikpol również należy do tej grupy. Możemy wskazać liczne obszary, w których realizujemy ideę energooszczędności:

Robot
Robot nie wykonuje zbędnych ruchów. Dociera do obiektu po najkrótszej możliwej drodze i nigdy z niej nie zbacza. Dzięki temu minimalizuje ilość energii niezbędnej do wykonania pracy. Kiedy uzmysłowimy sobie, że wariant najkrótszej możliwej drogi realizowany jest przez robota w tysiącach cykli (powtórzeń) w ciągu doby, wymiar uzyskiwanych korzyści staje się oczywisty.

Należy podkreślić, że producenci projektują roboty i ich sterowniki z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu energii. Dobrym przykładem jest FANUC Robotics, który wdraża najnowsze osiągnięcia techniczne w tym zakresie, bazując na wynikach własnych, wieloletnich badań. Opracowane przez japońskich specjalistów inteligentne systemy zarządzania energią umożliwiają uzyskanie maksymalnej wydajności przy jak najmniejszym zużyciu energii.
Roboty oszczędzają energię dzięki pakietowi innowacyjnych rozwiązań, takich jak:

Inteligentna technika servo, odzyskująca energię hamowania serwonapędów w stopniu bliskim 99% (ECM). W tej metodzie energia hamowania jest przechwytywana z poziomu serwowzmacniaczy przez specjalny moduł ładowania, a następnie przekazywana do elektrycznego układu zasilania serwonapędów.
Mechanizm fizycznego wspomagania, umożliwiający zdalne włączanie i wyłączanie układu w czasie przerw w produkcji
Inteligentne zarządzanie hamulcem silnika, pozwalające na załączenie hamulca, a następnie wyłączenie silnika po upływie określonego czasu przerwy w pracy (bezruchu robota)
Zarządzanie energią offline, umożliwiające zdefiniowanie czasu trwania cyklu za pomocą oprogramowania modelującego Roboguide
Energooszczędne narzędzia operatorskie, np. panele dotykowe (iPendant), zużywające o 10% mniej energii w stosunku do poprzedniej generacji tych urządzeń
HRV (High Response Vector Control), utrzymujący optymalną wydajność serwonapędów, m.in. poprzez temperaturę roboczą silnika
Serwonarzędzia pozwalające istotnie skrócić czas przezbrajania układu pod kątem nowego asortymentu

Pozostałe urządzenia w linii
Podobne założenia towarzyszą nam podczas projektowania wszystkich urządzeń współpracujących z robotem. W szczególności kładziemy nacisk na:

 • Właściwy dobór napędów elektrycznych
  Stosowane przez nas silniki elektryczne i motoreduktory zapewniają wysoką efektywność energetyczną w ramach wymogów klasy energetycznej IE3. Podwyższona sprawność napędów powoduje, że znacząco spada ilość energii wykorzystywanej do ich zasilania, a tym samym obniżeniu ulegają koszty eksploatacji poszczególnych urządzeń.
 • Falowniki wektorowe i układy softstart
  Falowniki wektorowe zapewniają najbardziej efektywne sterownie napędami elektrycznymi. Umożliwiają dokładną kontrolę prędkości obrotowej i momentu obrotowego silników, dzięki czemu wpływają zarówno na zmniejszenie prądu rozruchowego, jak i na obniżenie zapotrzebowania na energię w fazie spoczynkowej. Są najwydajniejszym elementem systemu redukowania zużycia energii elektrycznej na tym poziomie.
  W prostych aplikacjach analogiczne zadanie w zakresie oszczędności energii pełnią rozruszniki, a w szczególności układy łagodnego rozruchu typu softstart. Mają one na celu przeciwdziałanie powstawaniu wysokich prądów, co w połączeniu z możliwością sterowania momentem obrotowym chroni silniki nie tylko w momencie rozruchu, ale także podczas pracy.
 • Funkcja stand-by i oszczędne systemy sterownia
  Do listy stosowanych przez nas metod zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną należy dodać systemy sterowania, które umożliwiają wykonywanie założonej sekwencji zadań w sposób optymalny – również pod kątem zużycia energii. Nasze systemy sterowania są standardowo wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w tryb czuwania przy wykryciu braku aktywności. Wdrożenie tego rozwiązania przekłada się na mniejsze zużycie elementów składowych urządzeń oraz zwiększenie ich żywotności, a także generuje wymierne oszczędności energii.

Oszczędność materiałów

Nasi inżynierowi optymalizują projektowane urządzenia pod kątem materiałochłonności. Największą rolę w tym zakresie odgrywają konstruktorzy mechanicy, którzy dzięki wsparciu nowoczesnych narzędzi analitycznych, takich jak analiza MES, badają w przestrzeni trójwymiarowej wytrzymałość konstrukcji, symulując odkształcenia, naprężenia i przemieszczenia w obiekcie dla każdego dobieranego materiału. Nie bez znaczenia jest także zaangażowanie pozostałych grup specjalistów. Na przykład rozwiązania proponowane przez inżynierów automatyków, polegające na zastosowaniu systemów rozproszonych wejść/wyjść, umożliwiły zredukowanie ilości okablowania produkowanych urządzeń, a także zmniejszenie głównej szafy sterowniczej.

Obsługa linii

Przekierowanie osób obsługujących proces paletyzacji i pakowania na inne stanowiska może być sposobem na rozwiązanie części problemów kadrowych przedsiębiorstw. Szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że firmy produkcyjne coraz częściej borykają się z problemem braku chętnych do wykonywania obowiązków związanych z uciążliwą pracą fizyczną.

Przeczytaj również

Roboty vs. Coboty: Które rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w procesach paletyzacji i pakowania?
Manualne pakowanie możemy definitywnie ogranicz...
Roboty magazynowe: 5 obszarów, w których można postawić na automatyzację
Automatyzacja w magazynie przekłada się be...