Montaż i wdrożenie

Etap montażu i uruchomienia linii paletyzacji i pakowania zbiorczego na terenie zakładu klienta odbywa się według szczegółowego planu, określającego zarówno harmonogram prac, jak i zasoby niezbędne do jego realizacji. Prowadzony jest przez zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów Wikpolu. Biorą w nim udział montażyści konstrukcji mechanicznych, elektrycy, automatycy, programiści PLC, programiści robotów oraz programiści aplikacyjni.

Po instalacji urządzeń zgodnie z dokumentacja projektową oraz po skonfigurowaniu maszyn rozpoczyna się kompleksowe testowanie systemów decydujących o sprawnym i niezawodnym działaniu linii, w tym sterowania oraz oprogramowania zintegrowanego z programami klienta. Sprawdzany jest również system bezpieczeństwa. W kolejnym kroku następuje uruchomienie linii, podczas którego optymalizowane są parametry produkcji w celu uzyskania założonego poziomu wydajności.

Aby uruchomiona linia pracowała niezawodnie w długim czasie, konieczne jest monitorowanie jej działania oraz regularne przeprowadzanie inspekcji i konserwacji maszyn.

Przeczytaj również

Szkolenie operatorów
Przed rozpoczęciem eksploatacji linii pale...
Testy laboratoryjne i fabryczne
Testy laboratoryjne mają na celu sprawdzen...