Linie paletyzacji i pakowania są zintegrowane z systemami IT

Zrobotyzowane linie paletyzacji i pakowania zbiorczego Wikpolu są zintegrowane z innymi systemami zewnętrznymi. Przykładowo połączenia z SAPem wykonujemy poprzez usługi, aplikacje Windows lub rozwiązania dostarczone przez WinCC wykorzystujące interfejsy komunikacyjne SAP.

Nasza oferta obejmuje również systemy informatyczne umożliwiające integrację linii z zewnętrznymi systemami klasy ERP (pracującymi u Klienta), jak również systemy gromadzące i przetwarzające dane pochodzące ze sterownika linii, służące do sporządzania zdefiniowanych przez użytkownika raportów. Wdrożenie dodatkowego oprogramowania stwarza możliwość daleko idącej automatyzacji produkcji, raportowania, traceability itp.

Model podejścia Wikpolu do integracji przedstawia następujący schemat:

Dzięki integracji zrobotyzowanych linii paletyzacji i pakowania zbiorczego z innymi systemami zapewniamy naszym klientom pełną i automatyczną kontrolę procesu produkcyjnego.

Przeczytaj również

Szkolenie operatorów
Przed rozpoczęciem eksploatacji linii pale...
Montaż i wdrożenie
Etap montażu i uruchomienia linii paletyza...