Identyfikujemy kluczowe problemy i skutecznie je rozwiązujemy

W przypadku zrobotyzowanych linii paletyzacji i pakowania zbiorczego identyfikacja kluczowych problemów powinna mieć miejsce już na poziomie planowania i projektowania.

Wikpol, którego doświadczenie w charakterze integratora obejmuje blisko trzysta wdrożeń opartych na robotach przemysłowych, kieruje się takim właśnie podejściem.

Pracę nad nową linią zaczynamy od dokładnego określenia wymagań związanych z projektem, takich jak:

Parametry produktu
Wydajność
Koszty
Dostępność materiałów i podzespołów
Dostępna przestrzeń
Technologia produkcji
Warunki produkcji
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
Logistyka transportu
Integracja z innymi systemami

Analiza wskazanych powyżej zagadnień bywa rozszerzana o konsultacje z pracownikami linii oraz ekspertami.

Na podstawie zebranych informacji jesteśmy w stanie wskazać kluczowe problemy oraz wypracować rozwiązania, które pozwolą na optymalizację linii produkcyjnej. Informacje te są dla nas podstawą do konfigurowania linii.

KONFIGURACJA

Właściwa konfiguracja zapewnia odpowiednie działanie linii paletyzacji i pakowania zbiorczego.

W czasie tego procesu określamy (dobieramy) najważniejsze elementy systemu, takie jak: liczba i typ robotów, urządzenia współpracujące, ustawienie urządzeń w linii, układ transportowy.

Następnie analizujemy kwestie dotyczące systemu sterowania, sposobu komunikacji pomiędzy linią a systemami zewnętrznymi, programów off-line, dodatkowego oprzyrządowanie (systemy wizyjne, czujniki).

UZYSKANIE ZAPLANOWANYCH WSKAŹNIKÓW

Optymalna konfiguracja linii powinna zapewnić osiągnięcie ważnych dla użytkownika parametrów, takich jak:

Wydajność
Zapewnienie odpowiedniej wydajności i tempa pracy linii paletyzacji i pakowania zbiorczego jest związane z precyzyjną koordynacją ruchów robota i jego współpracy z innymi urządzeniami.

Efektywność
Efektywność linii paletyzacji i pakowania zbiorczego zależy od różnych czynników, takich jak: prędkość ruchu robota, czas cyklu robota, liczba i czas przezbrojeń, liczba i czasu trwania przestojów i awarii, liczba braków.

Koszty
Obejmują zarówno koszty inwestycyjne jak i operacyjne. Na minimalizację kosztów w głównej mierze wpływa optymalizacja procesów oraz zmniejszenie zużycia energii. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy kosztów pod kątem identyfikacji obszarów, w których można zaoszczędzić oraz wskazania kosztów, które można zmniejszyć.

Bezpieczeństwo
Zrobotyzowane linie paletyzacji i pakowania zbiorczego projektowane są pod kątem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ludzi, sprzętu oraz informacji. Służą temu procedury bezpiecznego wejścia pracowników do obszaru roboczego, system zabezpieczeń robota, wygrodzenie linii z wyłącznikami posiadającymi certyfikaty bezpieczeństwa, czujniki bezpieczeństwa oraz protokoły bezpiecznego przesyłania danych.

INTEGRACJA

Zrobotyzowane linie paletyzacji i pakowania zbiorczego są zintegrowane z innymi systemami i urządzeniami produkcyjnymi, takimi jak systemy transportowe, systemy magazynowe i systemy kontroli jakości.

W szczególności mogą to być:

  • systemy transportowe – roboty mogą odbierać produkty z taśmociągów, różnego rodzaju przenośników oraz innych urządzeń transportowych
  • maszyny do pakowania – roboty mogą współpracować z pakowaczkmi i innymi maszynami pakującymi
  • owijarki, etykieciarki
  • systemy magazynowania – roboty mogą pobierać produkty bezpośrednio z magazynów paletowych lub półek
  • systemy wizyjne – roboty mogą korzystać z systemów wizyjnych do rozpoznawania produktów, pozycjonowania lub orientacji przed ich paletyzacją lub pakowaniem
  • systemy kontroli jakości – roboty mogą współpracować z systemami kontroli jakości do sprawdzania jakości produktów podczas procesu paletyzacji i pakowania
  • systemy sterowania produkcją – roboty mogą otrzymywać informacje o harmonogramie produkcji i kierować procesami paletyzacji i pakowania zgodnie z tym harmonogramem
  • systemy logistyczne
  • roboty mogą korzystać z systemów logistycznych, takich jak oprogramowanie do zarządzania magazynem, aby otrzymywać informacje o zapasach produktów i planować procesy paletyzacji i pakowania

 

Integracja może wiązać się z różnymi problemami, wśród których najpoważniejsze to:

Kompatybilność systemów
Różne systemy produkcyjne mogą mieć różne protokoły komunikacyjne, co utrudnia wymianę danych między nimi. Konieczna może być implementacja specjalnego oprogramowania lub konwerterów danych.

Harmonogram produkcji
Zrobotyzowane linie paletyzacji i pakowania zbiorczego muszą być zsynchronizowane z innymi liniami produkcyjnymi, aby zapewnić efektywność produkcji, uniknąć przestojów i maksymalizować wykorzystanie zasobów.

Wsparcie techniczne
Integracja różnych systemów produkcyjnych wymaga wiedzy i doświadczenia w dziedzinie automatyki, robotyki, IT. Specjaliści Wikpolu mają na swoim koncie kilkaset skutecznych wdrożeń.

ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI I NORMAMI

Zrobotyzowane linie paletyzacji i pakowania zbiorczego spełniają wymagania obowiązujących przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa, środowiska i jakości, w tym dyrektywy maszynowej, ATEX (dla urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem).

System zarządzania jakością Wikpolu jest zgodny z normami ISO 9001:2015.

UTRZYMANIE RUCHU

Właściwa eksploatacja jest warunkiem niezawodnej pracy linii paletyzacji i pakowania zbiorczego. Opracowane przez Wikpol wytyczne, skierowane do służb utrzymania ruchu, mają na celu zachowanie płynnej, możliwie bezawaryjnej pracy systemu, a także minimalizację czasu przestojów. Stosowanie się do zaleceń dotyczących terminowych przeglądów, regularnych konserwacji, kalibracji i wymiany części eksploatacyjnych jest warunkiem efektywnego użytkowania linii na przestrzeni wielu lat.

Przeczytaj również

Roboty vs. Coboty: Które rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w procesach paletyzacji i pakowania?
Manualne pakowanie możemy definitywnie ogranicz...
Roboty magazynowe: 5 obszarów, w których można postawić na automatyzację
Automatyzacja w magazynie przekłada się be...