Dostosuj swoją produkcję do wymagań rynkowych dzięki elastycznym rozwiązaniom Wikpolu

Zrobotyzowane linie pakowania zbiorczego i paletyzacji Wikpolu charakteryzują się dużą elastycznością, która sprawia, że znajdują one zastosowanie praktycznie w każdych warunkach produkcyjnych oraz w pracy z dowolnymi wyrobami. Zakres zadań wykonywanych w liniach często wykracza poza obszar pakowania czy paletyzacji i obejmuje szereg czynności związanych z innymi procesami, np. kontrolą jakości lub logistyką wewnętrzną.

O wysokiej elastyczności linii pakowania i paletyzacji i świadczą liczne możliwości, jakie zapewniają one użytkownikom:

układanie produktów według skomplikowanych wzorów

łatwe i szybkie dostosowanie do nowego profilu produkcji

wzrost wydajności w przypadku zwiększenia wolumenu produkcji

współpraca z innymi stanowiskami roboczymi, np. pakowania lub paletyzacji, np. z paletyzatorami

układanie asortymentu o dużym zróżnicowaniu kształtów, masy, gabarytów oraz materiału, z którego zostały wykonane

układanie produktów podawanych z wielu nitek produkcyjnych w tym samym czasie lub na zasadzie przełączania

układanie krótkich serii

układanie dużych partii towaru

sterowanie pracą linii z różnych poziomów

bezproblemowe przyłączenie do urządzeń zainstalowanych w zakładzie oraz do jednostek, które będą montowane w przyszłości

pełna wymiana danych z istniejącymi systemami informatycznymi oraz z oprogramowaniem, które będzie rozwijane

płynna zmiana schematów ułożeń z zastosowaniem różnych rodzajów opakowań i palet

W liniach pakowania i paletyzacji Wikpolu mogą być realizowane dodatkowe zadania, takie jak:

 • kontrola masy lub kształtu produktu oraz dyskryminacja sztuk poza tolerancją
 • detekcja metali
 • oznakowywanie lub etykietowanie produktu, opakowań
 • kontrola zgodności, poprawności etykiet
 • formowanie tacek, displayów i kartonów
 • pakowanie produktów
 • miksowanie różnych rodzajów produktów w opakowaniach zbiorczych
 • zamykanie opakowań
 • kontrola poprawności zamknięcia opakowań
 • pakowanie towarów sypkich wraz z formowaniem kształtu worków
 • nakładanie narożników, podkładek, przekładek i wieczek na palety
 • foliowanie i etykietowanie palet
 • transport bliski na produkcji

LICZBY POTWIERDZAJĄCE ELASTYCZNOŚĆ

Linia układania materiałów ogniotrwałych na wózkach plecowych

57 to liczba rodzajów kształtek ceramicznych odbieranych z dwóch pras przez jednego robota
76 to liczba wzorów ułożenia produktu bez konieczności zmian w systemie
Produkty różnią się wymiarami i kształtem. Ich długość wynosi od 150 do 600 mm, a masa zawiera się w przedziale od 2 do 40 kg

Linia paletyzacji i pakowania kartonów – branża spożywcza

32 liczba wzorów ułożenia na palecie kartonów jednego asortymentu w 32 rodzajach
86 kartonów na minutę – średnia wydajność linii paletyzacji i pakowania
Głowica robota pobiera kartony o różnych wielkościach i masie
System nie jest wrażliwy na różnice w opakowaniach: zgrzewka czy karton
Robot na stanowisku przygotowania palet zastępuje kilka urządzeń
Robot nakłada narożniki, do tej pory mocowane tylko ręcznie ze względu na złożoność i specyfikę ruchu

Linia paletyzacji i pakowania puszek z farbą – przemysł chemiczny

70 puszek na minutę – wydajność jednego robota
13 rozmiarów opakowań – linia paletyzuje plastikowe wiaderka, puszki luzem i w pakietach o pojemnościach w zakresie od 0,25 l do 25 l
Liczba warstw na palecie od 1 do 7
System centralnej paletyzacji – obejmuje 5 stanowisk robotów paletyzujących, do których kierowane są produkty z centralnej magistrali transportowej zgodnie z bieżącym planem produkcji

Roboty są bardzo elastyczne, jeśli chodzi o zróżnicowanie paletyzowanych produktów.

Roboty ułatwiają również dokonywanie zmian w procesie produkcji, takich jak: modyfikacje produktów, przekształcenie profilu wytwarzania, modernizacje stanowisk, czy też optymalizacje procesów. Dzięki elastyczności robotów zmiany te można przeprowadzić szybko, ponosząc przy tym relatywnie niskie koszty.

Przestawienie linii na inny asortyment lub wykonywanie różnych czynności w tym samym cyklu odbywa się bez konieczności pracochłonnego przezbrajania urządzeń (przezbrajanie automatyczne), co pozwala zminimalizować lub wręcz wyeliminować przerwy na dostosowanie produkcji do nowych warunków.

Są to ważne argumenty dla osób odpowiedzialnych za sprawny przebieg operacji produkcyjnych. Użytkownicy zrobotyzowanych systemów paletyzacji i pakowania podkreślają także korzyści wynikające z możliwości ich łatwej rozbudowy lub połączenia z innymi liniami lub urządzeniami.

Przeczytaj również

Roboty vs. Coboty: Które rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w procesach paletyzacji i pakowania?
Możemy uznać, że pakowanie ręczne nadal st...
Roboty magazynowe: 5 obszarów, w których można postawić na automatyzację
Automatyzacja w magazynie przekłada się be...