Dzielimy się swoim doświadczeniem

Doświadczenie Wikpolu w zakresie projektowania, produkcji i wdrażania zrobotyzowanych linii pakowania zbiorczego i paletyzacji można opisać, stosując różne kryteria, w tym:

1. Kryterium czasu
Wikpol zajmuje się automatyzacją i robotyzacją wybranych procesów produkcyjnych ponad 30 lat

2. Kryterium liczby wdrożonych projektów
Wikpol ma na swoim koncie ponad 500 wdrożeń związanych z automatyzacją i robotyzacją , w tym blisko 300 robotycznych

3. Kryterium kompetencji
Wikpol, będący nowoczesną firmą inżynierską, skutecznie i efektywnie realizuje projekty dzięki mocnym stronom, takim jak:

  • innowacyjność – Wikpol wdraża nowe technologie oraz innowacyjne rozwiązania techniczne
  • wiedza techniczna – Wikpol wykorzystuje zgromadzoną ‒ szeroką ‒ wiedzę techniczną w swojej dziedzinie, a także wiedzę z dziedzin pokrewnych, takich jak informatyka czy matematyka
  • projektowanie – Wikpol tworzy rozwiązania inżynierskie na najwyższym poziomie; ma wysokie umiejętności w zakresie projektowania 3D, modelowania i analizy numerycznej (obliczenia wytrzymałości metodą elementów skończonych, analiza kinematyczna pracy urządzeń/części urządzeń).
  • zarządzanie projektami – Wkpol planuje, realizuje, kontroluje i raportuje postępy w przebiegu prac w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne
  • komunikacja – Wikpol efektywnie komunikuje się z klientami i partnerami biznesowymi; wysoka jakość komunikacji pozwala na zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów oraz na tworzenie produktów na najwyższym poziomie
  • kreatywność – Wikpol jest organizacją kreatywną i elastyczną, dostosowującą się do zmieniających się potrzeb klientów i podejmującą szybkie decyzje
  • dbałość o jakość – Wikpol stawia na kulturę jakości oraz dąży do jak najwyższej jakości swoich produktów.


4. Kryterium specjalizacji
Wikpol zaprojektował, wyprodukował i wdrożył zrobotyzowane linie pakowania zbiorczego i paletyzacji w zakładach produkcyjnych reprezentujących ponad 30 branż, zdobywając know-how związane z różnym asortymentem, różnymi warunkami produkcyjnymi i różnymi wymaganiami inwestorów.

Wikpol dzieli się swoim doświadczeniem z klientami na każdym etapie realizacji projektu. Wymiana informacji przebiega jednak szczególnie intensywnie w fazie opracowywania koncepcji linii produkcyjnej. Stworzenie optymalnej koncepcji wymaga bowiem zgromadzenia kompleksowej wiedzy na temat procesu produkcji oraz warunków technicznych, dokładnej analizy wymagań klienta, a także precyzyjnego planowania.

Wymiana doświadczeń odbywa się wieloma sposobami ‒ w drodze audytu procesu produkcyjnego, konsultacji z klientem, wizyt referencyjnych, prezencji portfolio i studium przypadków, a także szkoleń.

Celem jest pomoc klientowi w osiągnięciu zamierzonych celów związanych z robotyzacją pakowania zbiorczego i paletyzacji; przede wszystkim optymalizacji wskaźników (efektywności, wydajności, jakości, kosztów).

Przeczytaj również

Roboty vs. Coboty: Które rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w procesach paletyzacji i pakowania?
Manualne pakowanie możemy definitywnie ogranicz...
Roboty magazynowe: 5 obszarów, w których można postawić na automatyzację
Automatyzacja w magazynie przekłada się be...