XXXVI  Konferencja CUKIER 4.0 Jakość i zielona transformacja w erze cyfryzacji

23-24 maja 2024 odbędzie się konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników. Wikpol jest stałym uczestnikiem tego wydarzenia.

Konferencja STC „stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń dla profesjonalistów z branży cukrowniczej.”*

Konferencja obejmuje trzy główne bloki tematyczne:

  1. Technika i technologia
  2. Gospodarka surowcowa
  3. Problematyka jakościowa w przemyśle cukrowniczym

Prezentacja Wikpolu znajdzie się w bloku Technika i technologia cukrownictwa i będzie dotyczyła zastosowanie AMR w procesie paletyzacji.

Zakres zagadnień, które będą omawiane w ramach całego obszaru związanego z techniką i technologią przedstawia się następująco:

  • Transformacja energetyczna w przemyśle cukrowniczym z uwzględnieniem nowych nośników energii odnawialnej tj. biogazu i wodoru.
  • Cyfryzacja jako innowacyjne narzędzie sterowania i zarządzania produkcją cukru, w tym rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0 przyczyniające się do optymalizacji zużycia energii, a tym samym do redukcji kosztów i emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
  • Najnowsze rozwiązania techniczne dla przemysłu cukrowniczego.

Konferencja STC – Warszawa, Novotel, 23-24 maja 2024

*https://konferencja.stc.pl/

Czytaj również

Wizyta profesora Wataru Uemura.
Nieoceniona jest wartość dzielenia się wiedzą i...
Nasze wrażenia po targach Warsaw Pack 2024
Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy odwie...