Produkt
Cztery rodzaje butelek szklanych wypełnionych alkoholem, pakowanych w kartony klapowe.

Cel
Celem inwestycji był wzrost wydajności procesu pakowania, gwarantujący odbiór całości produkcji z jednej linii wytwórczej, z możliwością obsługi drugiej nitki w przyszłości. Kolejne założenie dotyczyło dopasowania zrobotyzowanego stanowiska pakowania do bardzo ograniczonej przestrzeni roboczej, bez konieczności przebudowy istniejącej aparatury wytwórczej. Wymiary celi robota:  208x250x220 [cm]. Ważnym aspektem związanym robotyzacją procesu pakowania jest również radykalne zmniejszenie stłuczek podczas układania butelek w kartony.   

Wydajność

Maksymalna wydajność stanowiska pakowania wynosi 450 kartonów/godzinę i jest dostosowana do wydajności linii produkcyjnej.

Robot
W celu dopasowania do dostępnej przestrzeni roboczej w linii zastosowano sześcioosiowego robot Fanuc Robotics, typ M710iC o zasięgu 2050 mmm. Robot został wyposażony w specjalistyczną głowicę manipulacyjną przystosowaną do pobierania butelek z istniejącego układu kompletacji i układania ich w kartonach.

Głowica pobiera w jednym cyklu całą warstwę butelek, stanowiącą zawartość jednego kartonu

Opis aplikacji

  • W zależności od rodzaju butelki są pakowane w kartony w różny sposób.
  • Kartony są wcześniej formowane w maszynie i transportowane z otwartymi klapami za pomocą istniejącego przenośnika do stanowiska pakowania.
  • Przed umieszczeniem w kartony butelki są pozycjonowane do pobrania przez głowicę robota.
  • Maksymalna masa pełnego kartonu wynosi 30 kg.
  • Każdy karton wyposażony jest w przekładki tekturowe oddzielające poszczególne butelki.
Zrobotyzowana linia pakowania granulatu wapiennego w worki big-bag

Zrobotyzowana linia pakowania granulatu wapiennego w worki big-bag

Zrobotyzowane stanowisko pakowania butelek w kartony

Zrobotyzowane stanowisko pakowania butelek w kartony

Maszyny pakujące w worki wentylowe obsługiwane przez robota

Maszyny pakujące w worki wentylowe obsługiwane przez robota