CEL

Celem inwestycji była poprawa jakości produktów poprzez wdrożenie efektywnej procedury kontrolnej polegającej na automatycznym, nieniszczącym pomiarze gęstości wyrobów ogniotrwałych metodą ultradźwiękową, a także rejestracji i opracowaniu uzyskanych wyników w postaci raportów.

PRODUKT

Kształtki ceramiczne o różnych wymiarach, masie oraz różnych kątach nachylenia ścian. Pomiary dotyczą materiałów ogniotrwałych formowanych, wypalanych i niewypalanych. Możliwość analizy dowolnej liczby rodzajów kształtek – w czasie uruchomienia stanowiska badanych było 57 rodzajów wyrobu.

ROBOT

W aplikacji zastosowano system dwóch robotów przemysłowych typu LRMate 200iD firmy FANUC Robotics o następujących cechach:

 • liczba osi: 6
 • maksymalne obciążenie kiści: 7 kg
 • powtarzalność: ±0,02 mm
 • zasięg: 717 mm

OPRZYRZĄDOWANIE ROBOTÓW

Roboty są wyposażone w specjalistyczne głowice z adapterami do mocowania aparatury pomiarowej oraz urządzeń pomocniczych:

 • czujników Force Sensor, określających kierunek dociskania głowic do kształtek
 • mierników typu Pundit Lab+
 • dalmierzy laserowych (pomiar zgrubny przed zbliżeniem głowic do kształtki)
 • układów automatyki, umożliwiających prostopadłe przyłożenie sond pomiarowych do powierzchni kształtki

OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie umożliwia odczyt i rejestrację wyników pomiarowych, a także przeliczenie ich na rozkład gęstości według opracowanych algorytmów.

Główne funkcje systemu:

 • możliwość wprowadzania danych wejściowych, takich jak:

- wymiary badanej kształtki (na podstawie tych wymiarów system podaje parametry ustawienia stołu pomiarowego)

- ilość i rozmieszczenie punktów pomiarowych

- charakterystyka zależności gęstości w funkcji prędkości fali ultradźwiękowej dla określonego typu materiału ceramicznego

 • przetwarzanie danych uzyskanych podczas pomiaru
 • rejestracja przetworzonych danych
 • przedstawienie informacji na temat gęstości kształtek w formie zgodnej z oczekiwaniami producenta

POMIAR

Pomiar polega na przykładaniu przetworników pomiarowych do kształtki liniowo, wzdłuż wytypowanych powierzchni wyrobu. Aparatura określa prędkość przejścia ultradźwięków przez materiał.

ZDALNY SERWIS

Zdalny dostęp serwisowy do urządzenia (np. w celu diagnostyki urządzenia) możliwy jest dzięki bezpośredniemu podłączeniu sterownika do sieci Internet.

Zrobotyzowane stanowisko analizy jakości wyrobów metodą ultradźwiękową

Zrobotyzowane stanowisko analizy jakości wyrobów metodą ultradźwiękową

Laboratorium surowcowe z robotem przemysłowym

Laboratorium surowcowe z robotem przemysłowym

Robot obsługujący maszyny pakujące

Robot obsługujący maszyny pakujące