Produkt paletyzowany to dwa rodzaje opakowań ręczników papierowych w folii obkurczonej:
- displaye z pojedynczymi zafoliowanymi rolkami
- opakowania zbiorcze rolek

Cel
Inwestycja polegająca na włączeniu robota przemysłowego do procesu paletyzacji miała na celu usprawnienie końcowego odcinka produkcji, między innymi poprzez wyeliminowania szczególnie uciążliwych czynności wykonywanych przez pracowników. Część produktów układana jest na paletach w wysokie stosy, a palety są piętrowane, co w przypadku ręcznego ustawiania displayów było zadaniem problematycznym.

Wydajność
Zrobotyzowane stanowisko paletyzacji odbiera produkcję z trzech największych linii produkcyjnych. Jego wydajność wynosi 5 400 rolek lub 5 143 displaye na godzinę. Robot W linii zastosowano robota przemysłowego FANUC Robotics typ M-410iC/315 wyposażonego w system bezpieczeństwa DCS (Dual Check Safety), który umożliwia zaawansowaną kontrolę jego pozycji i prędkości maszyny. (Robot, dzięki wbudowanym w kontroler redundantnym układom bezpieczeństwa, sprawdza swoją pozycję i prędkość w ramach specjalnie wydzielonych stref pracy.)

Głowica robocza
Robot paletyzujący został wyposażony w specjalistyczną głowicę przystosowaną do przenoszenia produktów o stosunkowo dużych wymiarach, ale jednocześnie delikatnych i podatnych na uszkodzenia. Głowica robota pobiera pełne warstwy opakowań, które odkłada na paletę zgodnie z zaprogramowanym wzorem.
W przypadku zmiany asortymentu układ jest przezbrajany automatycznie.
W głowicy zainstalowano również mechanizm pobierania przekładek tekturowych.

Oprogramowanie
W linii zastosowano nowoczesny system sterowania, wyposażony w czytelny i prosty w obsłudze interfejs. Użytkownik widzi na monitorze panelu operatorskiego przejrzysty obraz całej linii, stany poszczególnych urządzeń oraz aktualne położenie produktu. Dzięki zaawansowanej diagnostyce układu otrzymuje również precyzyjne informacje o wystąpieniu awarii oraz jej lokalizacji. Oprogramowanie linii umożliwia realizację istotnych dla użytkownika funkcji, takich jak: - rejestracja ilości spaletyzowanego produktu oraz wydanych na magazyn palet, - wymiana informacji z zewnętrznym systemem planowania produkcji, - wizualizacja pracy wszystkich elementów linii, - parametryzowanie pracy linii, - planowanie przeglądów, sygnalizowanie konieczności wykonania przeglądów, - raportowanie pracy linii, rejestrowanie stanów awaryjnych, - zdalny dostęp serwisowy do systemu, - integracja z aplikatorem etykiet.

Oprogramowanie obejmuje również specjalistyczny system komputerowy Alpa ADD, który pozwala w prosty sposób, dzięki graficznemu interfejsowi, na szybkie tworzenie nowych wzorów paletyzacji oraz optymalizację ułożenia produktu na palecie. Parametry utworzonych wzorów są przez system konwertowane do postaci rozumianej przez robota i bezpośrednio przesyłane do jego kontrolera.
Za pomocą programu Alpa ADD użytkownik:
- samodzielne definiuje ilość i sposób ułożenia produktu w warstwach
- samodzielne definiuje ilość i sposób ułożenia przekładek kartonowych na palecie

Pozostałe urządzenia pracujące w linii paletyzacji

  • układ kompletacji zbudowany w oparciu o manipulator portalowy, posiadający możliwość przesuwania opakowania w odpowiednią pozycję z jednoczesnym obracaniem o 90˚ lub 180˚ w celu skompletowania warstwy według zaprogramowanego schematu ułożenia
  • układ automatycznego owijania palet  aplikator etykiet logistycznych
  • system dystrybucji pustych palet z automatycznym podajnikiem
  • system odbioru pełnych palet
Zrobotyzowana linia układania kształtek ceramicznych na wozie piecowym

Zrobotyzowana linia układania kształtek ceramicznych na wozie piecowym

Modernizacja zrobotyzowanej linii paletyzacji opakowań kartonowych z nakrętkami

Modernizacja zrobotyzowanej linii paletyzacji opakowań kartonowych z nakrętkami

Zrobotyzowana linia paletyzacji papieru toaletowego

Zrobotyzowana linia paletyzacji papieru toaletowego