PRODUKT

Papier toaletowy w rolkach, umieszczony w dwóch rodzajach opakowań zbiorczych:

- workach, zawierających grupy rolek w folii obkurczonej

- displayach zawierających pojedyncze rolki 

CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji było dostosowanie wydajności paletyzacji do przepustowości linii produkcyjnej. Poza wzrostem wydajności modernizacja końcowego odcinka miała służyć realizacji istotnych funkcji, takich jak: 

  • uzyskanie wysokiej jakości paletyzacji
  • ograniczenie kosztów związanych z obszarem paletyzowania
  • kompleksowe raportowanie wyników oraz przebiegu procesu
  • wyeliminowanie, poprzez automatyzację najbardziej uciążliwych prac związanych z paletyzowaniem
  • gwarancja nieprzerwanej pracy paletyzacji 24 h

WYDAJNOŚĆ LINII PALETYZACJI

Dzięki zastosowaniu robotów przemysłowych linia gwarantuje wysoką wydajność paletyzacji, tj.:  6 923 opakowań jednostkowych na godzinę lub 1 500 opakowań zbiorczych na godzinę.

Czas zapełnienia palety wynosi 1,05 min. /1 min. 3 sek.

OPIS LINII

Z workownicy, która pracuje w systemie ciągłym do 25 cykli/min., produkt przekazywany jest do obszaru paletyzacji w różnych odstępach czasu. Np. worki podawane są z częstotliwością jednego opakowania w czasie pojedynczego cyklu maszyny, a displaye z częstotliwością kilku opakowań w jednym cyklu. Możliwe jest również dostarczanie grup opakowań w 2 lub 3 rzędach.

Pierwszym etapem procesu paletyzacji jest kompletacja. Napływający strumień produktu rozdzielany jest za pomocą manipulatora/rozdzielacza na dwie odrębne nitki, którymi opakowania dostarczane są naprzemiennie do dwóch robotów kompletacyjnych. Są to roboty przemysłowe typu M710iC/50H przygotowujące produkt do pobrania przez robota paletyzującego. Odpowiednio pozycjonują opakowania, a następnie kompletują je w pełne warstwy na specjalnych stołach kompletacyjnych.

Robot paletyzujący wyposażony jest w specjalistyczną głowicę roboczą przystosowaną do przenoszenia produktów delikatnych, podatnych na uszkodzenia, o stosunkowo dużych wymiarach. Głowica pobiera całe warstwy opakowań, które odkłada na paletę zgodnie z zaprogramowanym wzorem. W przypadku zmiany asortymentu układ jest przezbrajany automatycznie.

Stanowisko paletyzacji obejmuje również układ automatycznego podawania przekładek tekturowych.

SPECJALISTYCZNE OPROGRAMOWANIE

W linii zastosowano nowoczesny system sterowania, wyposażony w czytelny i prosty w obsłudze interfejs. Użytkownik obserwuje na monitorze widok całej linii, stany poszczególnych urządzeń oraz aktualne położenie produktu. Dzięki zaawansowanej diagnostyce układu otrzymuje również precyzyjne informacje o wystąpieniu awarii oraz jej lokalizacji.

Oprogramowanie zainstalowane w linii paletyzacji umożliwia wizualizację pracy poszczególnych urządzeń oraz szczegółowe raportowanie uzyskiwanych wyników, np. liczby spaletyzowanego produktu lub wydanych palet. Obejmuje również takie funkcje jak: planowanie przeglądów, sygnalizowanie konieczności wykonania przeglądów, raportowanie pracy linii oraz rejestrowanie stanów awaryjnych. Korzystający z niego użytkownik może samodzielnie parametryzować pracę linii.

Ważną cechą oprogramowania jest zdalny dostęp serwisowy do systemu (np. w celu diagnostyki maszyny) oraz wymiana informacji z zewnętrznym systemem planowania produkcji.

Z kolei program Alpa ADD, dzięki graficznemu interfejsowi, pozwala na szybkie tworzenie nowych wzorów paletyzacji oraz optymalizację ułożenia produktu na palecie.

POZOSTAŁE URZĄDZENIA W LINII

  • Automatyczne podajniki palet – uzupełnianie palet nie przerywa procesu paletyzacji
  • Owijarka
  • Aplikator etykiet na zafoliowaną paletę
  • Systemy transportu obejmujące:

- transport opakowań do układów kompletacji

- dystrybucję pustych i palet pełnych palet

Obok wysokiej wydajności linię charakteryzuje duża elastyczność, polegająca m.in. na obsłudze dużej liczby rozmiarów i kształtów opakowań zbiorczych (zawierających różną ilość opakowań jednostkowych) oraz przypisanych im wzorów ułożenia. Aktualnie linia obsługuje 17 wzorów.   

W zakładzie pracują dwie analogiczne linie paletyzacji. W przypadku awarii lub konieczności przezbrojenia jednej z nich, druga linia pracuje na poziomie 100% wymaganej wydajności.

Kompaktowa zrobotyzowana cela paletyzacji

Kompaktowa zrobotyzowana cela paletyzacji

System centralnej paletyzacji

System centralnej paletyzacji

Zrobotyzowana linia paletyzacji papieru toaletowego

Zrobotyzowana linia paletyzacji papieru toaletowego