Produkt paletyzowany 
Rolki papieru toaletowego umieszczone w dwóch rodzajach opakowań zbiorczych:

 • workach, zawierających grupy rolek w folii obkurczonej
 • displayach zawierających pojedyncze rolki

Cel inwestycji 
Dostosowanie wydajności paletyzacji do przepustowości linii produkcyjnej. Poza wzrostem wydajności modernizacja końcowego odcinka miała służyć realizacji istotnych funkcji, takich jak:

 • uzyskanie wysokiej jakości paletyzacji
 • ograniczenie kosztów związanych z obszarem paletyzowania 
 • kompleksowe raportowanie wyników oraz przebiegu procesu 
 • wyeliminowanie, poprzez automatyzację najbardziej uciążliwych prac związanych z paletyzowaniem
 • gwarancja nieprzerwanej pracy paletyzacji 24 h

Wydajność linii paletyzacji
Dzięki zastosowaniu robotów przemysłowych linia gwarantuje wysoką wydajność paletyzacji, tj.: 6 923 opakowań jednostkowych na godzinę lub 1 500 opakowań zbiorczych na godzinę. Czas zapełnienia palety wynosi 1 min. 3 sek.

Opis linii
Z workownicy, która pracuje w systemie ciągłym do 25 cykli/min., produkt przekazywany jest do obszaru paletyzacji w różnych odstępach czasu. Np. worki podawane są z częstotliwością jednego opakowania w czasie pojedynczego cyklu maszyny, a displaye z częstotliwością kilku opakowań w jednym cyklu. Możliwe jest również dostarczanie grup opakowań w 2 lub 3 rzędach Pierwszym etapem procesu paletyzacji jest kompletacja. Napływający strumień produktu rozdzielany jest za pomocą manipulatora na dwie odrębne nitki, którymi opakowania dostarczane są naprzemiennie do dwóch robotów kompletacyjnych. Są to roboty przemysłowe typu M710iC/50H, przygotowujące produkt do pobrania przez robota paletyzującego. Odpowiednio pozycjonują opakowania, a następnie kompletują je w pełne warstwy na specjalnych stołach kompletacyjnych. Robot paletyzujący wyposażony jest w specjalistyczną głowicę roboczą przystosowaną do przenoszenia produktów delikatnych, podatnych na uszkodzenia, o stosunkowo dużych wymiarach. Głowica pobiera całe warstwy opakowań, które odkłada na paletę zgodnie z zaprogramowanym wzorem. W przypadku zmiany asortymentu układ jest przezbrajany automatycznie. Stanowisko paletyzacji obejmuje również układ automatycznego podawania przekładek tekturowych.

Specjalistyczne oprogramowanie
W linii zastosowano nowoczesny system sterowania, wyposażony w czytelny i prosty w obsłudze interfejs. Użytkownik obserwuje na monitorze widok całej linii, stany poszczególnych urządzeń oraz aktualne położenie produktu. Dzięki zaawansowanej diagnostyce układu otrzymuje również precyzyjne informacje o wystąpieniu awarii oraz jej lokalizacji. Oprogramowanie zainstalowane w linii paletyzacji umożliwia wizualizację pracy poszczególnych urządzeń oraz szczegółowe raportowanie uzyskiwanych wyników, np. liczby spaletyzowanego produktu lub wydanych palet. Obejmuje również takie funkcje jak: planowanie przeglądów, sygnalizowanie konieczności wykonania przeglądów, raportowanie pracy linii oraz rejestrowanie stanów awaryjnych. Korzystający z niego użytkownik może samodzielnie parametryzować pracę linii. Ważną cechą oprogramowania jest zdalny dostęp serwisowy do systemu (np. w celu diagnostyki maszyny) oraz wymiana informacji z zewnętrznym systemem planowania produkcji. Z kolei program Alpa ADD, dzięki graficznemu interfejsowi, pozwala na szybkie tworzenie nowych wzorów paletyzacji oraz optymalizację ułożenia produktu na palecie.

Pozostałe urządzenia w linii: 

 1. Automatyczne podajniki palet – uzupełnianie palet nie przerywa procesu paletyzacji 
 2. Owijarka 
 3. Aplikator etykiet na zafoliowaną paletę
 4. Systemy transportu obejmujące: 
 • transport opakowań do układów kompletacji
 • dystrybucję pustych i palet pełnych palet

Obok wysokiej wydajności linię charakteryzuje duża elastyczność, polegająca m.in. na obsłudze dużej liczby rozmiarów i kształtów opakowań zbiorczych (zawierających różną ilość opakowań jednostkowych) oraz przypisanych im wzorów ułożenia. Aktualnie linia obsługuje 17 wzorów. W zakładzie pracują dwie analogiczne linie paletyzacji. W przypadku awarii lub konieczności przezbrojenia jednej z nich, druga linia pracuje na poziomie 100% wymaganej wydajności.

Zrobotyzowana linia układania kształtek ceramicznych na wozie piecowym

Zrobotyzowana linia układania kształtek ceramicznych na wozie piecowym

Modernizacja zrobotyzowanej linii paletyzacji opakowań kartonowych z nakrętkami

Modernizacja zrobotyzowanej linii paletyzacji opakowań kartonowych z nakrętkami

Zrobotyzowana linia paletyzacji papieru toaletowego

Zrobotyzowana linia paletyzacji papieru toaletowego