Główne założenia

  1. Wydajność linii: 120 opakowań 1kg na minutę (60t/8h).
  2. Paletyzacja zarówno opakowań jednostkowych 1kg luzem jak również opakowań zbiorczych 10x1kg (pakiety).

Opis aplikacji

Linia składa się z:

  • zespołu przenośników transportujących opakowania jednostkowe z dwóch maszyn pakujących Hesser do dwóch urządzeń tworzących opakowania zbiorcze (tzw. balotki).
  • układu kompletacji pakietu przenoszonego przez robota (4 x balotka 10kg lub 20 x torebka 1kg).
  • robota paletyzującego FANUC Robotics M-410iC wyposażonego w podciśnieniowy chwytak pobierający pakiet z funkcją pobierania przekładek papierowych układanych na spód palety i pomiędzy warstwy.
  • automatycznego podajnika palet.
  • przenośników transportujących palety.
  • automatycznej owijarki palet.
  • system sterowania linią zbudowany w oparciu o sterowniki PLC GEFanuc serii 90-30.

Linia pracuje w cyklu całkowicie automatycznym.

Obsługa linii sprowadza się jedynie do okresowego uzupełniania magazynku palet, magazynku przekładek papierowych oraz folii w owijarce. Zapakowane palety transportowane są na magazyn, gdzie odbierane są wózkami widłowymi.

Kompaktowa zrobotyzowana cela paletyzacji

Kompaktowa zrobotyzowana cela paletyzacji

System centralnej paletyzacji

System centralnej paletyzacji

Zrobotyzowana linia paletyzacji papieru toaletowego

Zrobotyzowana linia paletyzacji papieru toaletowego