Produkt
Produkt pakowany to granulat wapienny o dwóch zakresach granulacji:

 • 1 mm – 4 mm
 • 4 mm – 8 mm

Granulat pakowany jest w worki big-bag 500 kg z wkładką foliową.

Cel
Zrobotyzowana linia pakowania stanowi końcowy odcinek nowo uruchomionej linii produkcyjnej granulatu wapiennego. Zgodnie z przyjętymi założeniami osiąga wydajność gwarantującą odbiór całości produkcji danego obszaru. Dzięki zastosowaniu robota przemysłowego, który wykonuje zadania związane z obsługą maszyn pakujących, realizowany jest kolejny cel inwestycji w postaci automatyzacji szczególnie uciążliwych prac fizycznych.

Wydajność
Linia pakująca granulat w worki big-bag osiąga wydajność 30 t /h. Maksymalna wydajność jednej nitki to 40 worków 500 kg/h.

Robot
W linii pakowania zastosowano sześcioosiowego robota przemysłowego typu R2000iC firmy FANUC Robotics, wyposażonego w specjalistyczną głowicę manipulacyjną przystosowaną do pobierania pustych worków i zakładania ich na leje napełniające maszyn pakujących. Zadanie robota polega na obsłudze dwóch maszyn do pakowania. Robot odbiera pusty worek ze specjalnego układu, który składa się z urządzenia do pobierania worków oraz zasobnika pustych worków, posiadającego sygnalizację stanu minimalnego oraz sygnalizację całkowitego jego opróżnienia.

Zasięg robota wynosi 2655 mm, a powtarzalność pracy robota to ± 0,2 mm.

Opis linii
Robot zakłada puste worki big-bag 500 kg na leje napełniające dwóch maszyn pakujących typu EWN-BB. Po założeniu worka następuje automatyczny zacisk rękawa worka i uruchomienie procesu napełniania worka. Worki są napełniane i ważone w pozycji stojącej. Napełnianie odbywa się za pomocą grawitacyjnego zaworu dozującego. Tor materiału wykonany jest ze stali nierdzewnej. Po zakończeniu cyklu napełniania worek jest transportowany do układu automatycznego odsysania powietrza z worka oraz do układu zgrzewania, w którym następuje zgrzanie wkładki polietylenowej rękawa worka. Szczelnie zamknięty worek przekazywany jest do miejsca jego odbioru. Każda z nitek zapewnia bufor na minimum 3 worki big-bag.

Urządzenia wchodzące w skład linii pakującej

 • dwa zbiorniki zasypowe z czujnikami poziomu, pozwalającymi na automatyczne sterowanie podawaniem materiału do zbiornika
 • dwie maszyny pakujące typu EWN BB
 • układ podawania pustych worków
 • robot przemysłowy Fanuc Robotics
 • automatyczny układ odsysania powietrza z worka
 • automatyczny układ zgrzewania wkładki polietylenowej rękawa worka

Charakterystyka maszyn pakujących EWN-BB

 • szeroki zakres odważanej masy
 • dozowanie strumieniem głównym i doważającym
 • optymalizacja procesu dozowania
 • wybór wartości nastawy dozowanej masy
 • autozerowanie i autotarowanie
 • sygnalizacja uszkodzeń
 • zliczanie odważonej masy oraz liczby naważeń 
 • możliwość podłączenia do drukarki - drukowanie etykiet na worki, raportów itp.
 • możliwość podłączenia do systemu komputerowego lub sterownika PLC
Zrobotyzowana linia pakowania granulatu wapiennego w worki big-bag

Zrobotyzowana linia pakowania granulatu wapiennego w worki big-bag

Zrobotyzowane stanowisko pakowania butelek w kartony

Zrobotyzowane stanowisko pakowania butelek w kartony

Maszyny pakujące w worki wentylowe obsługiwane przez robota

Maszyny pakujące w worki wentylowe obsługiwane przez robota