Główne założenia

 1. Modernizacja połączona z rozbudową istniejącej linii paletyzacji z robotem przemysłowym, obejmowała wykonanie projektu technologicznego oraz dostawę, instalację i uruchomienie nowych urządzeń, w tym m.in.:
  • windy opakowań kartonowych
  • zestawu przenośników taśmowych i rolkowych transportu opakowań kartonowych wraz z układami przepychania, obracania, zatrzymania i pozycjonowania kartonów
  • dodatkowych czterech stanowisk kompletacji kartonów w stacji paletyzowania dla czterech nowych linii produkcyjnych wraz z przenośnikami rolkowymi paletyzacji
  • układów pozycjonowania palet na wszystkich stanowiskach paletyzacji
  • drezyny umożliwiającej jednoczesny transport trzech palet
  • automatycznego układu podawania pustych palet wraz z zasobnikami
  • wygrodzenia bezpieczeństwa wraz z systemem zabezpieczeń.

Opis aplikacji

Wikpol dokonał modernizacji głowicy manipulacyjnej oraz szyn jezdnych robota przemysłowego FANUC Robotics R-2000iB/165F, a także dostarczył nowe oprogramowanie uwzględniające rozbudowę linii zarówno w zakresie oprogramowania PLC, jak i robota przemysłowego. Wikpol   rozbudował istniejący układ sterowania systemem transportu i paletyzacji opakowań kartonowych oraz zapewnił nową szafę sterowniczą PLC.

Kompaktowa zrobotyzowana cela paletyzacji

Kompaktowa zrobotyzowana cela paletyzacji

System centralnej paletyzacji

System centralnej paletyzacji

Zrobotyzowana linia paletyzacji papieru toaletowego

Zrobotyzowana linia paletyzacji papieru toaletowego