Główne założenia

  1. Odbiór kształtek ceramicznych z przenośnika taśmowego i układanie ich na wozie piecowym.
  2. Kształtki wybrakowane robot odkłada na paletę.
  3. Najkrótszy cykl prasowania trwa 20 s i w tym czasie robot odbiera 2 szt. kształtek.
  4. Należy przewidzieć możliwość odbioru kształtek z przenośnika i układanie ich na stanowisku pośrednim w czasie, gdy wóz piecowy jest wymieniany.
  5. Zastosowanie systemu wygrodzeń przesuwnych, pozwalających na dostęp wózkiem widłowym do prasy w celu wymiany formy.

Opis aplikacji

W aplikacji został wykorzystany robot typu R-2000iB 125L wyposażony w głowicę manipulacyjną przystosowaną do pobierania po jednej kształtce z przenośnika taśmowego prasy i układania jej na wozie piecowym.

Kształtki o nieprawidłowej masie są odkładane przez robota na specjalnie do tego celu przeznaczoną paletę.

Głowica robota jest wyposażona w czujnik, określający na jakiej wysokości robot powinien układać kształtki na pierwszej warstwie wózka piecowego.

Kompaktowa zrobotyzowana cela paletyzacji

Kompaktowa zrobotyzowana cela paletyzacji

Zrobotyzowana linia paletyzacji papieru toaletowego

Zrobotyzowana linia paletyzacji papieru toaletowego

Zrobotyzowana linia układania kształtek ceramicznych na wozie piecowym

Zrobotyzowana linia układania kształtek ceramicznych na wozie piecowym