Główne założenia

  1. wydajność linii:  600 bloków/h,
  2. masa bloku: 10 kg,
  3. ilość warstw na palecie: 19,
  4. ilość bloków na warstwie: 5,
  5. przekładka kartonowa na spodzie palety,
  6. jednoczesna paletyzacja trzech produktów,
  7. automatyczna owijarka palet z układem nakładania przekładki na górę palety,
  8. automatyczny aplikator  etykiet – część narożna palety, format etykiety: 2xA6,
  9. system zliczania masy zmrożonych bloków na palecie.

Opis aplikacji

Tacki z blokami mrożonego mięsa wysuwane są z urządzenia mroźniczego, a następnie transportowane pod manipulator wyjmujący bloki z tacek. Każdy blok jest oznaczony symbolem graficznym – literą. Pobrane bloki odkładane są na sąsiednim przenośniku transportującym je do linii paletyzacji z robotem przemysłowym firmy Fanuc Robotics. Linia jest wyposażona w system wizyjny podpięty do sterownika PLC. System ten pozwala na identyfikację rodzaju produktu, dzięki czemu robot otrzymuje informację na które z trzech stanowisk paletyzacji powinien zostać odłożony blok.

Bloki transportowane są  na przenośnik ze zintegrowaną wagą statyczną, z którego po spozycjonowaniu, pobierane są przez robota i odkładane na palecie. Waga ta umożliwia określenie masy towaru netto na każdej z pełnych palet. Pomiar masy pełnej palety realizowany jest na zasadzie sumowania mas poszczególnych bloków.

Puste palety oraz przekładki kartonowe dostarczane są do układu przez obsługę. Robot pobiera przekładkę, a następnie pustą paletę z zasobnika i odkłada na wolnym stanowisku paletyzacji. Po zapełnieniu, palety transportowane są za pomocą systemu przenośników rolkowych i łańcuchowych do układu automatycznego owijania folią stretch. Po owinięciu palety następuje aplikacja etykiety w jej części narożnej – etykieta zawiera min. informację o masie ładunku oraz masie pełnej palety. Następnie paleta jest transportowana na przenośnik z którego jest odbierana przez obsługę za pomocą wózka widłowego.

System ten zapewnia jednoczesną paletyzację do trzech różnych produktów z wydajnością do 600 sztuk bloków/h, oraz możliwość rozbudowy systemu w celu osiągnięcia wydajności linii na poziomie 1200 sztuk bloków/h.

Kompaktowa zrobotyzowana cela paletyzacji

Kompaktowa zrobotyzowana cela paletyzacji

Zrobotyzowana linia paletyzacji papieru toaletowego

Zrobotyzowana linia paletyzacji papieru toaletowego

Zrobotyzowana linia układania kształtek ceramicznych na wozie piecowym

Zrobotyzowana linia układania kształtek ceramicznych na wozie piecowym