Cel inwestycji

Zwiększenie wydajności procesu pakowania i paletyzacji z zachowaniem wysokich parametrów jakościowych produktu.

Produkt

Topnik spawalniczy pakowany w laminowane worki aluminiowe o masie 25 kg, pozbawione powietrza, zgrzewane.

Główne cechy topnika:

 • granulacja: od 0,1 do 2,5 mm
 • ciężar nasypowy: od 0,9 do 1,3 kg/dm3
 • temperatura: 90°C

Robot

W linii zastosowany został czteroosiowy robot paletyzujący Fanuc Robotics typ M-410iC/185
o udźwigu 185 kg, wyposażony w specjalistyczną głowicę manipulacyjną. Głowica jest  przystosowana do:

 • pobierania worków i układania ich na palecie zgodnie z zaprogramowaną sekwencją
 • pobierania przekładek z zasobnika przekładek
 • pobierania palet z zasobnika palet
 • odkładania w odrębne miejsce worków o masie poza zadaną tolerancją lub nieszczelnych

Pozostałe elementy linii

 1. Układ zgrzewania worków z odsysaniem powietrza i nadawaniem workom odpowiedniego kształtu.
  Formatowanie worka jest dwuetapowe: najpierw odbywa się profilowanie górnej części worka podczas jego pobierania i zakładania na maszynę pakującą, a następnie kształtowana jest cała bryła dzięki zastosowaniu specjalnych form w fazie napełniania.
 2. Aplikatory etykiet na worki wraz z drukarkami, do których można wprowadzić zmienne numery worków.
 3. System automatycznej kontroli worków obejmujący:
 • wagę statyczną umożliwiająca kontrolę masy worków przed spaletyzowaniem
 • system identyfikacji materiału na podstawie kodu kreskowego (skaner przemysłowy ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz modułem komunikacyjnym do sterownika PLC zapewniającym integrację z układem sterowania maszyny pakującej)
 • czujniki wizyjne do kontroli obecności etykiet, porównujące etykiety ze wzorcem.

4. System transportu worków oraz palet

5. Zasobniki palet i przekładek
 

Opis linii

Maszyna pakująca napełnia worki porcjami topnika o masie 25 kg. Po zapakowaniu następuje odsysanie powietrza oraz zgrzewanie worków, które w dalszej kolejności transportowane są do zrobotyzowanego stanowiska paletyzacji. W drodze do gniazda robota paletyzującego na worki naklejane są etykiety jednostkowe (po dwie na każdy worek). Dokonywane jest także kontrola worków pod kątem prawidłowości ich masy, obecności i poprawności etykiet oraz rodzaju pakowanego materiału. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości robot odkłada wadliwe worki poza obszar roboczy. Worki spełniające kryteria kontrolne są paletyzowane zgodnie z zaprogramowanym wzorem.

Z uwagi na specyfikę produkcji w linii przewidziano kilka trybów pracy:

 • praca automatyczna – tryb normalny
 • praca skokowa – umożliwia przejęcie pewnych operacji przez człowieka w toku pracy linii, np. podczas awarii jednego z urządzeń
 • praca ręczna – umożliwia zweryfikowanie poprawności pracy wybranych elementów wykonawczych urządzeń poprzez ich ręczne wyzwalanie na panelu operatora
 • próba – umożliwia sprawdzenie poprawności wykonywania wskazanych operacji bez ingerencji w pracę linii, np. przeprowadzenie kontroli ważenia, podczas której worki testowe nie zasilają linii paletyzacji
 • tryb serwisowy (wyłączanie poszczególnych funkcji) – umożliwia wykonywanie prac serwisowych wybranych urządzeń przez wykwalifikowane i uprawnione służby techniczne bez konieczności zatrzymywania linii
  Poszczególne tryby pracy zostały zaprogramowane w celu utrzymania nieprzerwanej pracy linii w warunkach pełnego bezpieczeństwa jej użytkowników.
   

       

 

Zrobotyzowana linia układania kształtek ceramicznych na wozie piecowym

Zrobotyzowana linia układania kształtek ceramicznych na wozie piecowym

Modernizacja zrobotyzowanej linii paletyzacji opakowań kartonowych z nakrętkami

Modernizacja zrobotyzowanej linii paletyzacji opakowań kartonowych z nakrętkami

Zrobotyzowana linia paletyzacji papieru toaletowego

Zrobotyzowana linia paletyzacji papieru toaletowego