Główne założenia

  1. max wydajność linii laboratoryjnej: 30 prób/godz.,
  2. linia bezobsługowa.

Jedną z możliwych opcji przeprowadzenia modernizacji było wykonanie linii w wariancie obsługowym, jednak firma Wikpol Sp. z o.o. zastosowała rozwiązanie innowacyjne i nowoczesne, nigdzie jeszcze dotąd nie stosowane a mianowicie bezobsługową linię z robotem przemysłowym FANUC Robotics typ M‑10iA.

Opis aplikacji

Robot za pomocą głowicy manipulacyjnej obsługuje następujące urządzenia:

  • miazgownik,
  • homogenizator,
  • waga dozująca,
  • stacja mycia i suszenia miseczek i kubeczków,
  • przenośnik zapasowych próbek miazgi,
  • stacja klarowania i mieszania roztworu,
  • stacja filtracji roztworu.

Dzięki zastosowaniu robota przemysłowego powstała linia wykorzystująca najnowsze technologie, nie wymagająca stałego nadzoru obsługi oraz minimalizująca ilość urządzeń na stanowisku.

Homogenizator wyposażony jest w automatycznie sterowany mikser mieszający miazgę, który posiada mieszadło wykonane z prętów stalowych oraz układ pneumatyczny służący do podnoszenia i pozycjonowania miksera w czasie pracy na pozycjach: „gotów”, „mieszanie” i „mycie”. Po każdym cyklu homogenizacji miazgi mieszadło jest myte i suszone, aby zapobiec mieszaniu się miazgi 
z poszczególnych prób. Homogenizator sterowany jest bezpośrednio ze sterownika PLC linii.

Stanowisko wyposażone jest w precyzyjną wagę laboratoryjną podłączoną do sterownika sterującego dwustopniowym dozownikiem siarczanu glinu.

Projekt linii bezobsługowej zakłada również, że w przypadku awarii robota linia może być obsługiwana ręcznie przez operatora (po wyłączeniu robota).

Zrobotyzowane stanowisko analizy jakości wyrobów metodą ultradźwiękową

Zrobotyzowane stanowisko analizy jakości wyrobów metodą ultradźwiękową

Laboratorium surowcowe z robotem przemysłowym

Laboratorium surowcowe z robotem przemysłowym

Robot obsługujący maszyny pakujące

Robot obsługujący maszyny pakujące