Główne założenia

  1. Materiał pakowany: zaprawione ziarna zbóż
  2. Wielkość porcji: 50 kg
  3. Wymagana wydajność: przynajmniej 10 t/godz.

Opis aplikacji

Linia służy do pakowania nasion zaprawianych w worki papierowe o masie 50 kg.
Składa się z następujących urządzeń:

  • maszyny pakującej typu EWN-GO z wagą brutto,
  • zbiornika buforowego,
  • przenośnika odbierającego worki z maszyny pakującej,
  • przenośnika podnoszącego,
  • zaszywarki worków.

Wydajność linii: 400 worków/godz.

Zrobotyzowana linia pakowania granulatu wapiennego w worki big-bag

Zrobotyzowana linia pakowania granulatu wapiennego w worki big-bag

Zrobotyzowane stanowisko pakowania butelek w kartony

Zrobotyzowane stanowisko pakowania butelek w kartony

Maszyny pakujące w worki wentylowe obsługiwane przez robota

Maszyny pakujące w worki wentylowe obsługiwane przez robota