Główne założenia

  1. materiał pakowany: ziarna zbóż,
  2. wielkość worków: 25-50 kg,
  3. wydajność: od 3,5 t/h do 7 t/h,
  4. typ worków: otwarte, papierowe,
  5. przenośnik taśmowy odbierający worki z regulacją wysokości,
  6. temperatura pracy: 15°C,
  7. sposób podawania materiału: regularnie bezpośrednio z produkcji do zbiornika buforowego maszyny (wydajność: od 3,5 t/h do 7 t/h),
  8. zbiornik buforowy z konstrukcją wsporczą i zasuwa nożowa po stronie klienta.

Opis aplikacji

Maszyna pakująca służy do pakowania worków otwartych zaprogramowaną porcją materiału. Układ wagowy zapewnia automatyczne odważanie materiału z dokładnością na poziomie ok. ±1% wartości mierzonej. Układ zapewnia dużą dokładność odważania dzięki dozowaniu dwustopniowemu, automatycznej optymalizacji dozowania i automatycznym, statycznym ważeniom kontrolnym. Elementem dozującym jest zawór grawitacyjny. Materiał dozowany jest bezpośrednio do worka – waga typu brutto. Gotowe worki zakładane są ręcznie i przytrzymywane za pomocą siłownika pneumatycznego. Po napełnieniu worki zrzucane są automatycznie na odbierający przenośnik taśmowy. Zbiornik buforowy maszyny wykonany przez klienta wyposażony został przez naszą firmę w czujnik minimalnego i maksymalnego wypełnienia.

Zrobotyzowana linia pakowania granulatu wapiennego w worki big-bag

Zrobotyzowana linia pakowania granulatu wapiennego w worki big-bag

Zrobotyzowane stanowisko pakowania butelek w kartony

Zrobotyzowane stanowisko pakowania butelek w kartony

Maszyny pakujące w worki wentylowe obsługiwane przez robota

Maszyny pakujące w worki wentylowe obsługiwane przez robota