Główne założenia

  1. Paletyzacja zgrzewanych worków foliowych o masie 15 kg i 25 kg z wydajnością 550 worków/godz.

Opis aplikacji

Linia składa się z następujących elementów:

  • przenośnik taśmowy formujący worki,
  • przenośnik taśmowy buforujący z układem zatrzymywania worków,
  • przenośnik taśmowy rozdzielający worki,
  • przenośnik rolkowy, z którego robot pobiera worki,
  • robot paletyzujący FANUC Robotics typ M410iB wyposażony w głowicę manipulacyjną realizującą pobieranie worków i pobieranie pustych palet,
  • zasobnik palet,
  • układ przenośników do palet,
  • automatyczna owijarka palet,
  • system zabezpieczeń stanowiska paletyzacji i układ sterowania.

W skład instalacji wykonanej przez firmę Wikpol Sp. z o.o. wchodzi również zautomatyzowane urządzenie do napełniania worków big-bag peletem drzewnym.

Kompaktowa zrobotyzowana cela paletyzacji

Kompaktowa zrobotyzowana cela paletyzacji

System centralnej paletyzacji

System centralnej paletyzacji

Zrobotyzowana linia paletyzacji papieru toaletowego

Zrobotyzowana linia paletyzacji papieru toaletowego