Artykuły prasowe

Odkrywaj nowe informacje razem z nami

Przed rozpoczęciem eksploatacji linii paletyzacji i pakowania nasi klienci odbywają kompleksowe szkolenie techniczne, w których główny ak...
Etap montażu i uruchomienia linii paletyzacji i pakowania zbiorczego na terenie zakładu klienta odbywa się według szczegółowego planu, ok...
Testy laboratoryjne mają na celu sprawdzenie i potwierdzenie, że produkowane urządzenia spełniają określone wymagania jakościowe, wydajno...
Produkcja urządzeń składających się na zrobotyzowane linie paletyzacji i pakowania zbiorczego w zdecydowanej większości prowadzona jest p...
Testy wirtualne są ważnym etapem procesu wytwarzania zrobotyzowanych linii paletyzacji i pakowania zbiorczego. Dzięki nim możemy zidentyf...
Zarówno projektowanie urządzeń wchodzących w skład zrobotyzowanych linii Wikpolu, jak i projektowanie całych linii oraz systemów sterowan...
Zrobotyzowane linie paletyzacji i pakowania zbiorczego Wikpolu są zintegrowane z innymi systemami zewnętrznymi.
Jednym z istotnym argumentów za wdrożeniem robotyzacji w zakładzie produkcyjnym jest praca w trybie ciągłym, tj. nieprzerwanie przez całą...
Nasze doświadczenie w zakresie projektowania, produkcji i wdrażania zrobotyzowanych linii pakowania zbiorczego i paletyzacji można opisać...