Zapytanie ofertowe Nr 25 z dnia 22.04.2020

Wikpol Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę dwóch sztuk nowych centralnych drukarek kolorowych na potrzeby projektu pt. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.7.

Szczegółowy opis oczekiwanych funkcji i parametrów drukarek znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym.

Do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 25