Zamknięcie postępowania ofertowego Nr 21 z dnia 12.12.2019

Informujemy, że zapytanie ofertowe nr 21 z dnia 12.12.2019 na dostawę nowej, gotowej do użytkowania wycinarki laserowej do blach na potrzeby projektu pt. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie: 3.7. zostało zamknięte bez dokonywania wyboru oferty.