Zamknięcie postępowania ofertowego Nr 1 z dnia 09.01.2018 r.

Informujemy, iż postępowania prowadzone w trybie Zapytania Ofertowego nr 1 z dnia 09.01.2018 r. na wykonanie robót budowlanych zostało zamknięte bez dokonywania wyboru oferty.