Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego 2/2018

W związku z zamknięciem zapytania ofertowego nr 2/2018 ogłoszonego w dniu 19.01.2018 r., dotyczącego zakupu systemu finansowo-kadrowego z modułem do elektronicznego obiegu dokumentów, informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Asseco Business Solutions S.A., która została wybrana na dostawcę sytemu.