Informacja o wyniku postępowania ofertowego Nr 8 z dnia 12.06.2018

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego na 8 z dnia 12 czerwca 2018 r., dotyczącego zakupu i dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – Serwer Rack wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie 3.7. „informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Genree Michał Młynarczyk, która została wybrana jako wykonawca powyższej usługi.

Wszystkim Państwu, którzy wzięli udział w niniejszym postępowaniu, serdecznie dziękujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych.