Informacja o wyniku postępowania ofertowego Nr 4 z dnia 05.04.2018

Informujemy, że zapytanie ofertowe nr 4 na zakup i dostawę sprzętu-komputerowego oraz oprogramowania Serwer Rack wraz z oprogramowaniem z dnia 05.04.2018 zostało zamknięte bez dokonywania wyboru oferty. Jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w nowym Zapytaniu ofertowym nr 6.