Przetwórstwo kawy i herbaty

Realizacje Wikpolu dla branży przetwórstwa kawy i herbaty należą do najciekawszych pod względem połączenia zrobotyzowanej, wielostanowiskowej paletyzacji z rozwiązaniami informatycznymi, umożliwiającymi efektywne sterowanie złożonym procesem. Ich istota polega na precyzyjnej koordynacji przebiegu paletyzacji w warunkach wysokiej wydajności produkcji, dużej liczby asortymentów oraz ich częstej zmiany. Opracowany i wdrożony przez nas system centralnej paletyzacji wykonuje następujące zdania:

  • synchronizacja pracy rozbudowanego układu złożonego z systemu transportu pionowego
    i poziomego, sortera oraz gniazd paletyzacji
  • określanie asortymentów priorytetowych dla poszczególnych stanowisk paletyzacji
  • maksymalizacja wydajności robotów pobierających kilka asortymentów w tym samym czasie
  • maksymalizacja wydajności dystrybucji palet w układzie
  • łatwe sterowanie pracą linii z różnych poziomów operacyjnych
  • zdalne monitorowanie pracy linii
  • wymiana danych z zewnętrznymi systemami informatycznymi (np. pobieranie planów paletyzacji z programów produkcyjnych)
  • programowanie nieograniczonej liczby wzorów paletyzacji

 

Dla przedsiębiorstw produkujących kawę oraz różne rodzaje herbat w mniejszej skali proponujemy systemy paletyzacji ściśle dobrane do osiąganej wydajności oraz innych, istotnych z ich punktu widzenia, potrzeb.

Równie interesującym i zaawansowanym technicznie rozwiązaniem przeznaczonym dla wytwórców kawy i herbaty jest zrobotyzowana linia miksowania asortymentu w opakowaniach handlowych.

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Z przyjemnością pomożemy Ci w doborze najlepszego rozwiązania.