Zapytanie ofertowe nr 26 z dnia 1.07.2020

Wikpol Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na zakup 7 szt. licencji na oprogramowanie Product Design & Manufacturing Collection w wersji czasowej 3-letniej na potrzeby projektu  pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie: 3.7.

Do pobrania: Zapytanie ofertowe 

Do pobrania: Pytanie i odpowiedź do zapytania ofertowego nr 26

Do pobrania: Pytanie i odpowiedź do zapytania ofertowego nr 26 z dnia 15.07.2020

Czytaj również

Wikpol bierze udział w spotkaniu biznesowym z Ambasadorem USA w Polsce
Organizatorowi spotkania, którym było Pols...
VII edycja Akademii Robotyzacji Wikpolu – składamy podziękowania uczestnikom
Dziękujemy naszym szanownym gościom za wzi...