Zapytanie ofertowe nr 22 z dnia 17.02.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22

NA DOSTAWĘ DWÓCH SZTUK CENTRALNYCH DRUKAREK KOLOROWYCH

Wikpol Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę dwóch sztuk centralnych drukarek kolorowych na potrzeby projektu pt. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.7.

Szczegółowy opis oczekiwanych funkcji i parametrów drukarek znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym.

Do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 22

Termin składania ofert: do dnia 21 lutego 2020 r.

Czytaj również

XXXVI  Konferencja CUKIER 4.0 Jakość i zielona transformacja w erze cyfryzacji
23-24 maja 2024 odbędzie się konferencja organi...
Nasze wrażenia po targach Warsaw Pack 2024
Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy odwie...