Z wizytą u zachodnich sąsiadów

Korzystając z zaproszenia, nasza firma, reprezentowana przez prezesa Zbigniewa Kominka, wzięła udział w Zgromadzeniu Ogólnym Niemieckiego Związku Producentów Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych VDMA, które odbyło się w połowie listopada w Berlinie.

Program imprezy był niezwykle bogaty: poza kluczowymi kwestiami dotyczącymi działalności Związku oraz licznymi imprezami towarzyszącymi, przewidywał trzy wątki tematyczne, dyskutowane w grupach roboczych złożonych z przedstawicieli świata polityki, nauki i biznesu.

1. Bezpieczeństwo wolnego handlu

Jakie zagrożenia oraz szanse pojawiają się przed przedsiębiorstwami produkującymi  maszyny i instalacje przemysłowe w kontekście wolnego handlu, np. obaw, które towarzyszyły negocjacjom warunków  TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji). Jak będzie wyglądał handel w przyszłości, biorąc pod uwagę takie zjawiska jak cyfryzacja lub niebezpieczeństwo globalnego załamania rynku?

2. Eksport technologii produkcji czystej energii

Jakie są możliwości eksportu technologii związanych z produkcją czystej energii przez niemieckie przedsiębiorstwa z branży maszyn i urządzeń przemysłowych, z uwzględnieniem różnych uwarunkowań rynków docelowych?

3. Przemysł 4.0

Produkcja przemysłowa staje w obliczu fundamentalnej przemiany związanej z digitalizacją. Na jakim etapie rozwoju nowych modeli biznesowych wynikających z koncepcji  przemysłu 4.0 są przedsiębiorstwa z grupy MŚP? Jakie inicjatywy  w tym zakresie podejmuje niemiecki rząd wspólnie z rządem, przemysłem i stowarzyszeniami? 

Związek Niemieckich Producentów Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych VDMA (Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau) jest największą organizację branżową w Europie, z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Zrzesza ponad 3 200 członków – w głównej mierze średniej wielkości przedsiębiorstwa działające w przemyśle maszynowym. Promuje interesy branży oraz prowadzi komunikację skierowaną do różnych grup: decydentów politycznych, społeczeństwa, środowisk biznesu i nauki, autorytetów oraz mediów. Związek reprezentuje największą grupę pracodawców w niemieckim sektorze przemysłowym, zatrudniającą ponad milion pracowników i generującą  obrót na poziomie 218 miliardów EUR*

Organizacja pełni rolę platformy, w ramach której członkowie mają możliwość nawiązania kontaktów oraz wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie różnorodnych problemów interdyscyplinarnych, a także współczesnych wyzwań technologicznych. VDMA koncentruje się na ośmiu głównych tematach:

  • Rynki i ekonomia
  • Badania i produkcja
  • Energia i środowisko
  • Polityka społeczna i ekonomiczna
  • Kompetencje i szkolenia
  • Przedsiębiorstwo i zarządzanie
  • Prawo i podatki
  • Standaryzacja i polityka w zakresie technologii

Wartość produkcji branży maszyn i urządzeń w Niemczech wynosi około 201* miliardów EUR i jest nakierunkowana na eksport (udział eksportu wynosi 77,4%*).

Związek VDMA, który powstał w 1892 r. w 2017roku będzie obchodzić 125-lecie.

*Żródło danych: Wikipedia

Czytaj również

Konferencja techniczna „Automatyzacja i Robotyzacja produkcji – Kierunek Przemysł 4.0”
Zapraszamy Państwa 11 kwietnia 2024 do Byd...
Nasze życzenia dla Państwa
Z okazji Świąt Wielkiejnocy życzymy Państw...