Wikpol w Control Engineering Polska

W pierwszym tegorocznym numerze Control Engineering Polska (styczeń/luty 2017) ukazał się raport poświęcony pakowaniu i paletyzacji. Autorka, Agata Abramczyk, porusza w nim najważniejsze tematy dotyczące obu procesów, m.in. analizuje poziom automatyzacji pakowania i paletyzacji w polskich zakładach produkcyjnych, dokonuje przeglądu stosowanych rozwiązań, wskazuje przyczyny wdrażania nowoczesnych systemów oraz opisuje korzyści wynikające z ich zastosowania. Omawia także perspektywy rozwoju branży w najbliższej przyszłości. Uzupełnieniem raportu są liczne opinie ekspertów, reprezentujących przedsiębiorstwa zajmujące się automatyzacją oraz robotyzacją pakowania i paletyzacji. Nasza przedstawicielka – szefowa Działu Handlowego Agata Matuszewska – skupia się w swojej wypowiedzi na zaletach układów zrobotyzowanych, podkreślając ich potencjał oraz szeroki wachlarz generowanych korzyści.

Agata Matuszewska

Czytaj również

XXXVI  Konferencja CUKIER 4.0 Jakość i zielona transformacja w erze cyfryzacji
23-24 maja 2024 odbędzie się konferencja organi...
Nasze wrażenia po targach Warsaw Pack 2024
Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy odwie...